BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAUxLO AL FILEMON

1 Pauxlo, malliberulo por Kristo Jesuo, kaj Timoteo, la frato, al Filemon, nia amato kaj kunlaboranto,
Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
2 kaj al Apfia, la fratino, kaj al Arhxipo, nia kunbatalanto, kaj al la eklezio en via domo:
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
3 Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
4 Mi cxiam dankas mian Dion, memorigante pri vi en miaj pregxoj,
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
5 auxdinte pri via amo kaj pri la fido, kiun vi havas al la Sinjoro Jesuo kaj al cxiuj sanktuloj;
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
6 por ke la partoprenado en via fido farigxu energia per la sciigo de cxiu bonajxo, kiu estas en vi, por Kristo.
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
7 Cxar mi tre gxojis kaj havis multon da konsolo pro via amo, cxar la koroj de la sanktuloj refresxigxis per vi, frato mia.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
8 Kvankam do mi havas plenan kuragxon en Kristo, por ordoni al vi tion, kio estas konvena,
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
9 tamen pro la amo mi preferas petegi tia, kia mi estas, Pauxlo, maljunulo kaj nun ankaux malliberulo pro Kristo Jesuo;
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
10 mi petegas vin koncerne mian filon, kiun mi naskis en miaj katenoj; tio estis Onesimo,
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
11 kiu estis iam senutila por vi, sed nun estas utila por vi kaj por mi;
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
12 mi jxus resendis al vi lin mem, alivorte, mian propran koron;
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
13 lin mi volonte ja tenus apud mi, por ke anstataux vi li estu al mi helpanto en la ligiloj de la evangelio;
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
14 sed mi nenion volis fari sen via konsento; por ke via boneco estu ne kvazaux deviga, sed lauxvola.
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
15 Cxar eble li pro tio estas apartigita for de vi por kelka tempo, por ke vi havu lin por cxiam;
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
16 jam ne kiel sklavon, sed kiel pli bonan ol sklavo, kiel fraton amatan, precipe por mi, sed des pli por vi, kaj en la karno kaj en la Sinjoro.
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
17 Se vi do rigardas min kiel kunulon, akceptu lin tiel same, kiel min mem.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
18 Se tamen li faris ian malhonestajxon, aux sxuldas ion al vi, tion enkalkulu en mian konton;
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
19 mi, Pauxlo, skribas per mia propra mano, mi gxin repagos; mi tamen ne diras al vi, ke vi viaparte sxuldas al mi ecx vin mem.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
20 Jes, frato mia, lasu min havi plezuron de vi en la Sinjoro; refresxigu mian koron en Kristo.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
21 Fidante pri via obeo, mi skribas al vi, sciante, ke vi faros ecx pli multe, ol kiom mi diras.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
22 Sed krom tio pretigu por mi gastocxambron; cxar mi esperas, ke mi, laux viaj pregxoj, estos donita al vi.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
23 Salutas vin Epafras, mia kunmalliberulo en Kristo Jesuo,
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
24 Marko, Aristarhxo, Demas, Luko, miaj kunlaborantoj.
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
25 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito. Amen.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto