BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAUxLO AL LA GALATOJ

Cxapitro 1

1 Pauxlo, apostolo (ne de homoj, nek per homo, sed per Jesuo Kristo, kaj Dio, la Patro, kiu levis lin el la mortintoj),
Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
2 kaj cxiuj fratoj, kiuj estas kun mi, al la eklezioj de Galatujo:
And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
3 Graco al vi kaj paco de Dio, la Patro, kaj de nia Sinjoro Jesuo Kristo,
Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
4 kiu sin donis pro niaj pekoj, por liberigi nin el la nuna malbona mondo, laux la volo de nia Dio kaj Patro;
Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:
5 al kiu estu la gloro por cxiam kaj eterne. Amen.
To whom be glory for ever and ever. Amen.
6 Mi miras, ke tiel rapide vi forigxas for de Tiu, kiu vokis vin en la gracon de Kristo, al malsama evangelio;
I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
7 kiu ja ne estas alia, sed trovigxas iuj, kiuj vin maltrankviligas kaj deziras renversi la evangelion de Kristo.
Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
8 Tamen se ecx ni, aux angxelo el la cxielo, al vi instruus ian evangelion krom tiu, kiun ni jam al vi instruis, tiu estu anatemita.
But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
9 Kiel ni antauxe diris, tiel nun mi denove diras: Se iu al vi instruas ian evangelion krom tiu, kiun vi ricevis, tiu estu anatemita.
As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
10 Cxar cxu mi nun influas homojn, aux Dion? aux cxu mi celas placxi al homoj? se mi ankoraux nun placxus al homoj, mi ne estus servisto de Kristo.
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
11 Cxar mi sciigas vin, fratoj, rilate al la evangelio predikita de mi, ke gxi ne estas laux homo.
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
12 Cxar mi ne ricevis gxin de homo, kaj gxi ne estas instruita al mi krom per malkasxo de Jesuo Kristo.
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
13 Cxar vi iam auxdis pri mia estinta vivmaniero en Judismo, ke mi forte persekutis la eklezion de Dio kaj gxin atakis;
For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
14 kaj mi plimulte progresis en Judismo, ol multaj miaj samagxuloj en mia nacio, estante multe pli fervoranima pri la tradicioj de miaj prapatroj.
And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
15 Sed kiam bonvole placxis al Dio, kiu el la ventro de mia patrino apartigis min kaj per Sia graco min vokis,
But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,
16 por malkasxi en mi Sian Filon, por ke mi prediku lin inter la nacianoj: mi ne konsiligxis kun karno kaj sango,
To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
17 kaj mi ne supreniris al Jerusalem, al la antaux mi apostoloj, sed mi tuj foriris en Arabujon, kaj poste mi revenis al Damasko.
Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
18 Tiam, post tri jaroj, mi supreniris al Jerusalem, por viziti Kefason, kaj mi restis kun li dek kvin tagojn.
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
19 Sed neniun alian el la apostoloj mi vidis, krom Jakobo, la frato de la Sinjoro.
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
20 Pri tio, kion mi skribas al vi, jen, antaux Dio, mi ne mensogas.
Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
21 Poste mi venis en la regionojn de Sirio kaj Kilikio.
Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
22 Kaj mi ankoraux estis vizagxe nekonata de la eklezioj de Judujo, kiuj estis en Kristo;
And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
23 sed ili nur auxdis la jenon: Kiu nin iam persekutis, tiu nun predikas la fidon, kiun iam li atakis;
But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.
24 kaj ili gloris Dion en mi.
And they glorified God in me.

Cxapitro 2

1 Tiam, post intertempo de dek kvar jaroj, mi denove supreniris al Jerusalem kun Barnabas, kunkondukante ankaux Titon.
Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also.
2 Kaj mi supreniris laux Dia malkasxo; kaj mi prezentis al ili la evangelion, kiun mi predikas inter la nacianoj, sed aparte al la eminentuloj, por ke mi ne estu vane kuranta, aux kurinta.
And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain.
3 Sed ecx Titon, kiu estis kun mi, estante Greko, oni ne devigis cirkumcidigxi;
But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
4 sed tio estis pro la kasxe enportitaj fratoj, kiuj ruze envenis, por spioni nian liberecon en Kristo Jesuo, por ke ili nin sklavigu;
And that because of false brethren unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage:
5 al kiuj ni ne submetigxis cedeme, ecx por unu horo; por ke la vero de la evangelio restadu kun vi.
To whom we gave place by subjection, no, not for an hour; that the truth of the gospel might continue with you.
6 Sed el tiuj, kiuj sxajne iom valoris (kiaj ajn ili estis, tio por mi ne estas grava: cxe Dio ne estas personfavorado) --tiuj valoruloj nenion aldonis al mi;
But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth no man's person:) for they who seemed to be somewhat in conference added nothing to me:
7 sed kontrauxe, kiam ili vidis, ke je la evangelio de la necirkumcido mi estas komisiita tiel same, kiel Petro je la evangelio de la cirkumcido
But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter;
8 (cxar Tiu, kiu forte energiis en Petro por la apostoleco de la cirkumcido, ankaux energiis en mi por la nacianoj),
(For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles:)
9 Jakobo kaj Kefas kaj Johano, kiuj sxajne estis kolonoj, rimarkinte la gracon donitan al mi, donis al mi kaj al Barnabas la dekstrajn manojn de kunuleco, por ke ni iru al la nacianoj, kaj ili al la cirkumcidularo;
And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision.
10 kondicxe nur, ke ni memoru la malricxulojn, kion ja mi klopodis jam fari.
Only they would that we should remember the poor; the same which I also was forward to do.
11 Sed kiam venis Kefas al Antiohxia, mi lin rezistis vizagxon kontraux vizagxo, cxar li estis mallauxdinda.
But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.
12 Cxar antaux ol iuj alvenis de Jakobo, li kunmangxis kun la nacianoj; sed kiam ili alvenis, li sin fortiris kaj apartigis, timante tiujn, kiuj estis el la cirkumcido.
For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles: but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision.
13 Kaj la aliaj Judoj kune hipokritis, tiel ke ecx Barnabas mem fortirigxis per ilia hipokriteco.
And the other Jews dissembled likewise with him; insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation.
14 Kaj kiam mi vidis, ke ili ne prave kondutas laux la vero de la evangelio, mi diris al Kefas antaux cxiuj: Se vi, estante Judo, naciane vivas, kaj ne kiel Judoj, kial vi devigas la nacianojn agi laux Judismo?
But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?
15 Ni, nature Judoj, kaj ne pekuloj el la nacianoj,
We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,
16 sciante, ke pravigxas homo ne per faroj de la legxo, sed nur per fido al Jesuo Kristo, ni mem en Kristo Jesuo kredis, por ke ni pravigxu per fido al Kristo, kaj ne per faroj de la legxo; tial, ke per faroj de la legxo neniu karno pravigxos.
Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.
17 Sed se, dezirante pravigxi en Kristo, ni mem montrigxis pekuloj, cxu Kristo estas servanto de peko? Nepre ne!
But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid.
18 Cxar se mi rekonstruas tion, kion mi detruis, mi montras min pekulo.
For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor.
19 Cxar per la legxo mi al la legxo mortis, por ke mi al Dio vivu.
For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.
20 Kun Kristo mi krucumigxis, tamen mi vivas; jam ne mi mem, sed Kristo vivas en mi; kaj tiun vivon, kiun mi vivas en karno, mi vivas en fido al la Filo de Dio, kiu min amis kaj sin donis pro mi.
I am crucified with Christ: neverthless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.
21 Mi ne vanigas la gracon de Dio; cxar se per la legxo venas justeco, Kristo ja vane mortis.
I do not frustrate the grace of God: for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain.

Cxapitro 3

1 Ho malsagxaj Galatoj, kiu vin ensorcxis? vin, antaux kies okuloj Kristo Jesuo estis publike prezentita krucumita.
O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?
2 Nur la jenon mi deziras sciigxi de vi: Cxu per faroj de la legxo vi ricevis la Spiriton, aux per la auxdado de fido?
This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?
3 Cxu vi tiel malsagxaj estas? komencinte en Spirito, cxu vi en karno nun perfektigxas?
Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?
4 Cxu vi vane tiom suferis? se ja tio estas vana.
Have ye suffered so many things in vain? if it be yet in vain.
5 Cxu do Tiu, kiu donas al vi la Spiriton kaj faras cxe vi miraklojn, tion faras per faroj de la legxo, aux per la auxdado de fido?
He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith?
6 Tiel same, kiel Abraham kredis al Dio, kaj tio estis kalkulita al li kiel virto.
Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.
7 Sciu do, ke tiuj, kiuj rilatas al fido, estas filoj de Abraham.
Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham.
8 Antauxvidante do, ke per fido Dio pravigos la nacianojn, la Skribo antauxpredikis la evangelion al Abraham, dirante: Benigxos per vi cxiuj gentoj.
And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed.
9 Tial do tiuj, kiuj rilatas al fido, benigxas kun la fidela Abraham.
So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham.
10 Cxar cxiuj, kiuj rilatas al faroj de la legxo, estas sub malbeno; cxar estas skribite: Malbenita estas cxiu, kiu ne persistos en cxio, kio estas skribita en la libro de la legxo, por plenumi gxin.
For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.
11 Sed ke neniu pravigxas antaux Dio per la legxo, estas evidente; cxar: La virtulo vivos per fido;
But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith.
12 kaj la legxo ne rilatas al fido; sed: Kiu plenumas ilin, tiu vivos en ili.
And the law is not of faith: but, The man that doeth them shall live in them.
13 Kristo elacxetis nin el la malbeno de la legxo, farigxinte malbeno pro ni; cxar estas skribite: Malbenita estas cxiu, kiu pendas sur lignajxo;
Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:
14 por ke venu sur la nacianojn la beno de Abraham en Kristo Jesuo; por ke per fido ni ricevu la promeson de la Spirito.
That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
15 Fratoj, mi parolas laux homo: Konfirmitan interligon, ecx nur homan, neniu nuligas nek prialdonas.
Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.
16 Sed al Abraham kaj al lia semo la promesoj estis parolitaj. Li ne diras: Kaj al semoj, kvazaux pri multaj; sed kvazaux unu: Kaj al via semo, kiu estas Kristo.
Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.
17 Sed jen kion mi diras: Interligon, antauxe konfirmitan de Dio, la legxo, kiu venis kvarcent tridek jarojn poste, ne nuligas, tiel ke gxi malefektivigus la promeson.
And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.
18 Cxar se la heredajxo estas de la legxo, gxi jam ne estas de promeso; sed Dio gxin donis al Abraham per promeso.
For if the inheritance be of the law, it is no more of promise: but God gave it to Abraham by promise.
19 Kio do estas la legxo? Gxi estis aldonita kauxze de eraroj, gxis venos la idaro, al kiu la promeso estas donita; ordigite per angxeloj en la mano de interulo.
Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.
20 Interulo ne estas de unu, sed Dio estas unu.
Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
21 Cxu do la legxo kontrauxstaras al la promesoj de Dio? Nepre ne! cxar se estus donita legxo, kiu povus vivigi, efektive justeco estus per la legxo.
Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.
22 Tamen la Skribo kune ensxlosis cxion sub peko, por ke la promeso per fido al Kristo Jesuo estu donata al cxiuj, kiuj fidas.
But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.
23 Sed antaux ol fido venis, ni estis gardataj sub la legxo, ensxlositaj por la fido malkasxota.
But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
24 Tial la legxo farigxis nia pedagogo, kondukanta al Kristo, por ke ni pravigxu per fido.
Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.
25 Sed nun, post kiam la fido alvenis, ni jam ne estas sub pedagogo.
But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.
26 Cxar vi cxiuj per la fido estas filoj de Dio en Kristo Jesuo.
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
27 Cxar cxiuj el vi, kiuj al Kristo baptigxis, surmetis al si Kriston.
For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
28 Ne estas ja Judo nek Greko, ne estas sklavo nek liberulo, ne estas ja vira kaj virina; cxar vi cxiuj estas unu en Kristo Jesuo.
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.
29 Se do vi apartenas al Kristo, vere vi estas la idaro de Abraham, kaj heredantoj laux la promeso.
And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.

Cxapitro 4

1 Kaj mi sciigas vin, ke tiel longe, kiel la heredanto estas infano, li neniel malsimilas sklavon, kvankam li estas estro de cxio;
Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;
2 sed li estas sub guvernantoj kaj administrantoj, gxis la templimo difinita de la patro.
But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
3 Tiel ankaux ni, dum ni estis infanoj, estis en sklaveco sub la elementoj de la mondo;
Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:
4 sed kiam venis la pleneco de la tempo, Dio elsendis Sian Filon, el virino naskitan, sub legxo naskitan,
But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,
5 por reacxeti tiujn, kiuj estas sub la legxo, por ke ni ricevu la filadopton.
To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
6 Kaj cxar vi estas filoj, Dio elsendis la Spiriton de Sia Filo en niajn korojn, kriantan, Aba, Patro!
And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.
7 Tiel ke cxiu el vi estas jam ne sklavo, sed filo; kaj se filo, ankaux heredanto per Dio.
Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.
8 Tamen, tiam ne konante Dion, vi estis en sklaveco al tiuj, kiuj nature ne estas dioj;
Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.
9 sed jam nun konante Dion, aux pli gxuste, de Dio konate, kial vi returnigxas al la malfortaj kaj mizeraj elementoj, al kiuj vi deziras denove sklavigxi?
But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?
10 Vi observas tagojn kaj monatojn kaj tempojn kaj jarojn.
Ye observe days, and months, and times, and years.
11 Mi timas pri vi, ke eble mi vane laboris cxe vi.
I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.
12 Mi petegas vin, fratoj, estu kiel mi, cxar mi ankaux estas kiel vi. Vi neniel al mi malbonfaris;
Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.
13 sed vi scias, ke pro malforteco de la karno mi la unuan fojon predikis al vi la evangelion;
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first.
14 kaj vian elprovon en mia karno vi ne malestimis nek abomenis, sed kvazaux angxelon de Dio vi akceptis min, kvazaux Kriston Jesuon.
And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, even as Christ Jesus.
15 Kie do estas via singratulado? mi atestas al vi, ke se estus eble, vi estus elsxirintaj viajn okulojn kaj donintaj ilin al mi.
Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me.
16 Cxu mi do per verdirado farigxis al vi malamiko?
Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth?
17 Ili fervore sercxas vin, ne bone; ili ecx volas elsxlosi vin, por ke vi sercxu ilin.
They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.
18 Sed estas bone esti fervore sercxata cxiam en bona afero, kaj ne nur tiam, kiam mi estas cxe vi.
But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.
19 Miaj infanetoj, pro kiuj mi denove suferas naskodoloron, gxis Kristo formigxos en vi,
My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,
20 mi tute deziris esti cxe vi nun, kaj sxangxi mian vocxon; cxar vere mi dubas pri vi.
I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.
21 Diru al mi, vi, kiuj volas esti sub la legxo, cxu vi ne auxskultas la legxon?
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
22 Cxar estas skribite, ke Abraham havis du filojn, unu el la sklavino kaj unu el la liberulino.
For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a freewoman.
23 Tamen tiu el la sklavino naskigxis laux la karno, sed cxi tiu el la liberulino naskigxis per promeso.
But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise.
24 Cxi tio enhavas alegorion; cxar la du virinoj estas du interligoj, unu el la monto Sinaj, por sklaveco naskante, kiu estas Hagar.
Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar.
25 Cxar tiu Hagar estas la monto Sinaj en Arabujo, kaj prezentas la nunan Jerusalemon, cxar sxi estas sklavigita kune kun siaj infanoj.
For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children.
26 Sed la supera Jerusalem estas libera, kiu estas patrino nia.
But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
27 Estas ja skribite:
Gxoju, ho senfruktulino, kiu ne naskis, Sonigu kanton kaj gxojkriu, ho vi, kiu ne suferas naskodoloron; Cxar la forlasitino havos pli da infanoj, ol la havanta edzon.
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.
28 Sed ni, fratoj, estas filoj de promeso tiel same, kiel Isaak.
Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.
29 Sed kiel tiam la laux karno naskita persekutis la lauxspiritulon, tiel estas ankaux nuntempe.
But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now.
30 Sed kion diras la Skribo? Forpelu la sklavinon kaj sxian filon; cxar la filo de la sklavino ne heredos kun la filo de la liberulino.
Nevertheless what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.
31 Tial, fratoj, ni estas filoj ne de sklavino, sed de la liberulino.
So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

Cxapitro 5

1 Por libereco Kristo nin liberigis; tial staru fortike, kaj ne reimplikigxu en jugon de sklaveco.
Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
2 Jen mi, Pauxlo, diras al vi, ke, se vi cirkumcidigxos, Kristo al vi tute ne utilos.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
3 Mi denove atestas al cxiu homo cirkumcidata, ke li estas sxuldanto, por plenumi la tutan legxon.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
4 Vi, kiuj volas vin pravigi per la legxo, apartigxis for de Kristo; vi forfalis de graco.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
5 Cxar ni en la Spirito atendas la esperon de justeco per la fido.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
6 Cxar en Kristo Jesuo nek cirkumcido nek necirkumcido valoras ion, sed nur fido, energianta per amo.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
7 Vi bone kuradis; kiu vin malhelpis, ke vi ne obeu la veron?
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
8 Cxi tiu influo ne venas de tiu, kiu vin vokas.
This persuasion cometh not of him that calleth you.
9 Malmulto da fermentajxo fermentigas la tutan mason.
A little leaven leaveneth the whole lump.
10 Mi fidas pri vi en la Sinjoro, ke vi ne alie sentados; sed tiu, kiu malkvietigas vin, elportos sian propran jugxon, kiu ajn li estas.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
11 Sed mi, fratoj, se mi ankoraux predikas cirkumcidon, kial mi estas ankoraux persekutata? tiuokaze la falpusxilo de la kruco estas formovita.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
12 Mi volus, ke tiuj, kiuj vin maltrankviligas, sin fortrancxu.
I would they were even cut off which trouble you.
13 Cxar vi, fratoj, estas vokitaj al libereco; tamen ne uzu vian liberecon kiel pretekston por la karno, sed per amo servu unu la alian.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
14 Cxar la tuta legxo estas plenumata en unu diro, jene: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
15 Sed se vi mordas kaj mangxegas unu la alian, gardu vin, ke vi ne estu detruitaj unu de la alia.
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
16 Sed mi diras: Iradu laux la Spirito, kaj la deziregon de la karno vi ne plenumos.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
17 Cxar la karno deziregas kontraux la Spirito, kaj la Spirito kontraux la karno; cxar cxi cxiuj interbatalas reciproke, por ke vi ne faru tion, kion vi volas.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
18 Sed se vi estas kondukataj de la Sinjoro, vi jam ne estas sub la legxo.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
19 Evidentaj estas la faroj de la karno, kiuj estas malcxasteco, malpureco, voluptemo,
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
20 idolkulto, sorcxado, malamikeco, malpaco, jxaluzoj, koleregoj, partiemeco, skismoj, herezoj,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
21 envioj, ebrieco, dibocxado, kaj aliaj similaj; pri kiuj mi avertas vin, kiel mi jam antauxe admonis vin, ke tiuj, kiuj tion faradas, ne heredos la regnon de Dio.
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
22 Sed la frukto de la Spirito estas amo, gxojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco,
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23 mildeco, sinregado; kontraux tiaj ne ekzistas legxo.
Meekness, temperance: against such there is no law.
24 Kaj tiuj, kiuj apartenas al Kristo Jesuo, jam krucumis la karnon kun gxiaj pasioj kaj voluptoj.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
25 Se ni vivas per la Sinjoro, en la Spirito ni ankaux iradu.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
26 Ni ne farigxu fanfaronemaj, incitante kaj enviante unu la alian.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.

Cxapitro 6

1 Fratoj, ecx se homo estos trovita en ia kulpo, vi, kiuj estas spiritaj, restarigu tiun per spirito de mildeco; rigardante vin, cxiu sin mem, por ke vi ne estu tentataj.
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
2 Reciproke subtenadu viajn sxargxojn, kaj tiamaniere plenumu la legxon de Kristo.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
3 Cxar, se iu, estante nenio, sin estimas, kvazaux li estas io, li sin trompas.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
4 Sed cxiu kontrolu sian propran faradon, kaj tiam li havos singratuladon pri si mem, kaj ne pri sia proksimulo.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
5 Cxar cxiu devas subteni sian propran portajxon.
For every man shall bear his own burden.
6 Tiu, kiu estas instruata en la parolo de Dio, partoprenu kun tiu, kiu lin instruas, en cxiuj bonajxoj.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
7 Ne trompigxu; Dio ne estas mokata; cxar cxion, kion oni semas, tion ankaux li rikoltos.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
8 Cxar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon; sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
9 Kaj ni ne lacigxu en bonfarado; cxar gxustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortigxos.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
10 Tial laux nia oportuna tempo ni bonfaradu al cxiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
11 Vidu, per kiaj grandaj literoj mi skribis al vi propramane.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
12 Kiuj deziras sin paradi per la karno, tiuj devigas vin cirkumcidigxi; sole por ke ili ne estu persekutataj pro la kruco de Kristo.
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
13 Cxar ecx tiuj mem, kiuj cirkumcidigxas, ne observas la legxon; sed ili deziras, ke vi cirkumcidigxu, por ke ili fanfaronu pri via karno.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
14 Sed por mi ne estu fanfarono krom pri la kruco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, per kiu la mondo estas krucumita al mi, kaj mi al la mondo.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
15 Cxar nek cirkumcido nek necirkumcido estas io, sed nova kreitajxo.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
16 Kaj kiuj irados laux tiu regulo, paco kaj kompato estu sur ili cxiuj, kaj sur la Izrael de Dio.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
17 De nun neniu min gxenu, cxar mi portas en mia korpo la signojn de Jesuo.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
18 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito, fratoj. Amen.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto