BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA TRIA EPISTOLO GxENERALA DE JOHANO

1 La presbitero al Gajo, la amata, kiun mi amas en la vero.
The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
2 Amato, mi pregxas, ke al vi prosperu cxio, kaj vi bonsanu tiel same, kiel prosperas al via animo.
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
3 Cxar mi treege gxojis, kiam fratoj venis kaj atestis pri via vereco, kiel vi iradas en la vero.
For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
4 Pli grandan gxojon mi ne havas, ol auxdi pri miaj infanoj iradantaj en la vero.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
5 Amato, vi faras fidele rilate al cxiuj viaj klopodoj por la fratoj kaj tiuj fremduloj,
Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
6 kiuj atestis vian amon antaux la eklezio; kaj vi faros bone, tiujn antauxenigante dece je Dio,
Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
7 cxar pro la Nomo ili eliris, akceptante nenion de la nacianoj.
Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
8 Ni devas do akcepti tiajn, por ke ni estu kunlaborantoj kun la vero.
We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
9 Mi skribis iom al la eklezio; sed Diotrefes, kiu amas la estrecon inter ili, nin ne akceptas.
I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
10 Tial, se mi venos, mi rememorigos al li la farojn, kiujn li faras, per malbonaj paroloj babilante kontraux ni; kaj ne kontenta je tio, li mem ne akceptas la fratojn, nek tion permesas al tiuj, kiuj volas, kaj ilin el la eklezio elpelas.
Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
11 Amato, imitu ne la malbonon, sed la bonon. Bonfaranto estas el Dio; malbonfaranto ne vidis Dion.
Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
12 Pri Demetrio estas atestite de cxiuj, kaj de la vero mem; kaj ni ja atestas; kaj vi scias, ke nia atesto estas vera.
Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
13 Mi havis multon por skribi al vi; sed mi ne volas skribi al vi per inko kaj kano;
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
14 sed mi esperas vidi vin baldaux, kaj ni parolos vizagxon kontraux vizagxo. Paco al vi. Salutas vin la amikoj. Salutu laux nomo la amikojn.
But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto