BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA UNUA EPISTOLO GxENERALA DE JOHANO

Cxapitro 1

1 Tion, kio estis de la komenco, kion ni auxdis, kion ni vidis per niaj propraj okuloj, kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis, koncerne la Vorton de vivo
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
2 (kaj la vivo elmontrigxis, kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi la vivon, la eternan vivon, kiu estis cxe la Patro kaj montrigxis al ni);
(For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
3 kion vi vidis kaj auxdis, tion ni anoncas al vi, por ke vi ankaux havu kunulecon kun ni; kaj nia kunuleco estas kun la Patro kaj kun Lia Filo Jesuo Kristo;
That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
4 kaj cxi tion ni skribas, por ke nia gxojo kompletigxu.
And these things write we unto you, that your joy may be full.
5 Kaj jen estas la anonco, kiun ni auxdis de Li kaj anoncas al vi, ke Dio estas lumo, kaj da mallumo estas en Li neniom.
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
6 Se ni diras, ke ni havas kunulecon kun Li, kaj iradas en la mallumo, ni mensogas, kaj ne faras la veron;
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
7 sed se ni iradas en la lumo, kiel Li estas en la lumo, ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de Jesuo, Lia Filo, nin purigas de cxia peko.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
8 Se ni diras, ke pekon ni ne havas, ni nin trompas, kaj la vero ne estas en ni.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
9 Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de cxia maljusteco.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
10 Se ni diras, ke ni ne pekis, ni faras Lin mensoginto, kaj Lia vorto ne estas en ni.
If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

Cxapitro 2

1 Infanetoj miaj, cxi tion mi skribas al vi, por ke vi ne peku. Kaj se iu pekas, ni havas Advokaton cxe la Patro, Jesuon Kriston, la justan;
My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:
2 kaj li estas repacigo pro niaj pekoj, kaj ne sole pro niaj, sed ankaux pro la tuta mondo.
And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world.
3 Kaj per cxi tio ni scias, ke ni konas lin: se ni observas liajn ordonojn.
And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.
4 Kiu diras: Mi lin konas, kaj ne observas liajn ordonojn, tiu estas mensoganto, kaj la vero ne estas en li;
He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.
5 sed en cxiu ajn, kiu observas lian vorton, vere perfektigxis la amo al Dio. Per cxi tio ni scias, ke ni estas en li:
But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.
6 kiu diras, ke li restas en li, tiu mem devus tiel iradi, kiel li iradis.
He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.
7 Amataj, al vi mi skribas ne ordonon novan, sed malnovan ordonon, kiun vi havis de la komenco; la malnova ordono estas la vorto, kiun vi auxdis.
Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.
8 Ankaux mi skribas al vi novan ordonon, kiu estas vera en li kaj en vi; cxar la mallumo forpasas, kaj la vera lumo jam brilas.
Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.
9 Kiu diras, ke li estas en la lumo, kaj malamas sian fraton, tiu estas en la mallumo ankoraux gxis nun.
He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.
10 Kiu amas sian fraton, tiu restas en la lumo, kaj en li ne estas faligajxo.
He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.
11 Sed kiu malamas sian fraton, tiu estas en la mallumo, kaj iras en la mallumo, kaj ne scias, kien li iras, cxar la mallumo blindigis al li la okulojn.
But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.
12 Mi skribas al vi, infanetoj, cxar la pekoj al vi estas pardonitaj pro lia nomo.
I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.
13 Mi skribas al vi, patroj, cxar vi konas tiun, kiu estas de la komenco. Mi skribas al vi, junuloj, cxar vi venkis la malbonulon. Mi skribis al vi, infanoj, cxar vi konas la Patron.
I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.
14 Mi skribis al vi, patroj, cxar vi konas tiun, kiu estas de la komenco. Mi skribis al vi, junuloj, cxar vi estas fortaj, kaj la vorto de Dio restas en vi, kaj vi venkis la malbonulon.
I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
15 Ne amu la mondon, nek la mondajxojn. Se iu amas la mondon, la amo al la Patro ne estas en li.
Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
16 Cxar cxio, kio estas en la mondo, la dezirego de la karno kaj la dezirego de la okuloj kaj la fiereco de vivo, estas ne de la Patro, sed de la mondo.
For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
17 Kaj forpasas la mondo kaj gxia dezirego; sed la plenumanto de la volo de Dio restas por eterne.
And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
18 Infanoj, jam estas la lasta horo; kaj kiel vi auxdis, ke antikristo venas, jam levigxis multe da antikristoj; per tio ni scias, ke estas la lasta horo.
Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.
19 De ni ili eliris, sed ili ne estis el ni; sed se ili el ni estus, ili restus cxe ni; sed ili eliris, por ke ili elmontrigxu, ke ili cxiuj ne estas el ni.
They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.
20 Kaj vi havas sanktoleadon de la Sanktulo, kaj vi scias cxion.
But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.
21 Mi skribis al vi ne pro tio, ke vi ne scias la veron, sed pro tio, ke vi gxin scias, kaj pro tio, ke nenia mensogo estas el la vero.
I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.
22 Kiu estas la mensogisto, krom tiu, kiu malkonfesas, ke Jesuo estas la Kristo? Tiu estas la antikristo, kiu malkonfesas la Patron kaj la Filon.
Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.
23 Cxiu, kiu malkonfesas la Filon, ne havas la Patron; tiu, kiu konfesas la Filon, havas ankaux la Patron.
Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that acknowledgeth the Son hath the Father also.
24 Vi do lasu resti en vi tion, kion vi auxdis de la komenco. Se tio, kion vi auxdis de la komenco, restos en vi, vi ankaux restos en la Filo kaj en la Patro.
Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.
25 Kaj jen estas la promeso, kiun li promesis al ni: la vivo eterna.
And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.
26 Cxi tion mi skribis al vi pri tiuj, kiuj vin forlogas de la vojo.
These things have I written unto you concerning them that seduce you.
27 Pri vi, la sanktoleado, kiun vi ricevis de li, restas en vi, kaj vi ne havas bezonon, ke iu vin instruu; sed kiel lia sanktoleado vin instruas pri cxio kaj estas vera kaj ne estas mensogo, kaj kiel gxi vin instruis, vi restas en li.
But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
28 Kaj nun, infanetoj, restu en li; por ke, se li elmontrigxos, ni havu kuragxon, kaj ne hontu antaux li cxe lia alveno.
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.
29 Se vi scias, ke li estas justa, vi scias, ke ankaux cxiu, kiu faras justecon, el li naskigxis.
If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

Cxapitro 3

1 Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas. Pro tio la mondo nin ne konas, cxar gxi Lin ne konis.
Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
2 Amataj, nun ni estas infanoj de Dio, kaj ankoraux ne elmontrigxis, kio ni estos. Ni scias, ke se li elmontrigxos, ni estos similaj al li; cxar ni vidos lin, kiel li estas.
Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.
3 Kaj cxiu, kiu havas cxi tiun esperon rilate lin, sin sanktigas tiel same, kiel li estas sankta.
And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
4 Cxiu, kiu faras pekon, faras ion kontraux la legxo; kaj peko estas kontrauxlegxeco.
Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.
5 Kaj vi scias, ke li elmontrigxis, por forigi pekojn; kaj peko ne estas en li.
And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
6 Cxiu, kiu restas en li, ne pekas; cxiu pekanto lin ne vidis, nek lin konas.
Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
7 Infanetoj, neniu vin forlogu; kiu faras justecon, tiu estas justa tiel same, kiel li estas justa;
Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
8 kiu faras pekon, tiu estas el la diablo; cxar la diablo pekas de la komenco. Por tio la Filo de Dio elmontrigxis, por ke li detruu la farojn de la diablo.
He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
9 Cxiu, kiu naskigxis de Dio, ne faras pekon, cxar lia semo restas en li; kaj li ne povas peki, cxar li naskigxis de Dio.
Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.
10 Jen kiel evidentigxas la infanoj de Dio, kaj la infanoj de la diablo: cxiu, kiu ne faras justecon, ne estas de Dio, nek tiu, kiu ne amas sian fraton.
In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.
11 Cxar jen estas la anonco, kiun vi auxdis de la komenco: ke ni amu unu la alian;
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
12 ne kiel Kain estis de la malbonulo kaj mortigis sian fraton. Kaj pro kio li lin mortigis? Cxar liaj faroj estis malbonaj, kaj la faroj de lia frato estis justaj.
Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.
13 Ne miru, fratoj, se la mondo vin malamas.
Marvel not, my brethren, if the world hate you.
14 Ni scias, ke ni jam pasis el morto en vivon, cxar ni amas la fratojn. Kiu ne amas, tiu restas en morto.
We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
15 Cxiu, kiu malamas sian fraton, estas hommortiganto; kaj vi scias, ke cxiu hommortiganto ne havas vivon eternan, restantan en li.
Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.
16 Per cxi tio ni konas amon: cxar li demetis sian vivon pro ni; kaj ni devus demeti nian vivon pro la fratoj.
Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
17 Sed se iu havas mondan posedajxon kaj vidas sian fraton havantan bezonon kaj fermas sian kompaton kontraux li, kiel la amo de Dio restas en li?
But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?
18 Infanetoj, ni amu, ne laux vorto nek laux lango, sed laux faro kaj vero.
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
19 Per tio ni scios, ke ni estas el la vero, kaj ni certigos nian koron antaux Li
And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.
20 en cxio ajn, pri kio nia koro nin kondamnas; cxar Dio estas pli granda ol nia koro, kaj scias cxion.
For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.
21 Amataj, se nia koro ne kondamnas nin, ni havas kuragxon antaux Dio;
Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
22 kaj cxion ajn, kion ni petas, ni ricevas de Li, cxar ni observas Liajn ordonojn, kaj faras tion, kio placxas antaux Li.
And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.
23 Kaj jen estas Lia ordono, ke ni kredu al la nomo de Lia Filo, Jesuo Kristo, kaj amu unu la alian tiel same, kiel Li al ni donis ordonon.
And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.
24 Kaj kiu observas Liajn ordonojn, tiu en Li restas, kaj Li en tiu. Kaj per tio ni scias, ke Li restas en ni: per la Spirito, kiun Li donis al ni.
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

Cxapitro 4

1 Amataj, kredu ne al cxiu spirito, sed provu la spiritojn, cxu ili estas el Dio; cxar multaj falsaj profetoj eliris en la mondon.
Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
2 Jen kiel vi ekkonas la Spiriton de Dio: cxiu spirito, kiu konfesas, ke Jesuo Kristo venis en la karno, estas el Dio;
Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
3 kaj cxiu spirito, kiu ne konfesas Jesuon, ne estas el Dio; kaj cxi tiu estas la spirito de antikristo, pri kiu vi auxdis, ke gxi venas; kaj nun gxi jam estas en la mondo.
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
4 Infanetoj, vi estas el Dio, kaj ilin venkis; cxar pli granda estas Tiu, kiu estas en vi, ol tiu, kiu estas en la mondo.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
5 Ili estas el la mondo; pro tio ili parolas laux la mondo, kaj la mondo ilin auxskultas.
They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.
6 Ni estas el Dio; kiu konas Dion, tiu nin auxskultas; kiu ne estas el Dio, tiu nin ne auxskultas. Jen kiel ni ekkonas la spiriton de vero, kaj la spiriton de eraro.
We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.
7 Amataj, ni amu unu la alian; cxar la amo estas el Dio; kaj cxiu, kiu amas, naskigxas el Dio kaj Dion konas.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
8 Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, cxar Dio estas amo.
He that loveth not knoweth not God; for God is love.
9 Jen kiel la amo de Dio elmontrigxis en ni: ke Dio sendis en la mondon Sian Filon solenaskitan, por ke ni vivu per li.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.
10 Jen estas la amo, ne ke ni amis Dion, sed ke Li amis nin, kaj sendis Sian Filon kiel repacigon pro niaj pekoj.
Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
11 Amataj, se Dio tiel amis nin, ni ankaux devus ami unu la alian.
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
12 Dion neniu iam vidis; se ni reciproke nin amas, Dio restas en ni, kaj Lia amo perfektigxis en ni;
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
13 jen kiel ni scias, ke ni restas en Li, kaj Li en ni; cxar el Sia Spirito Li donis al ni.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
14 Kaj ni vidis kaj atestas, ke la Patro sendis la Filon por esti la Savonto de la mondo.
And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.
15 En cxiu ajn, kiu konfesas, ke Jesuo estas la Filo de Dio, Dio restas, kaj li en Dio.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
16 Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
17 Jen kiel amo perfektigxis cxe ni: ke ni havu kuragxon en la tago de jugxo; cxar gxuste kia li estas, tiaj ankaux ni estas en cxi tiu mondo.
Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.
18 Timo ne ekzistas en amo; sed perfekta amo eljxetas timon, cxar timo havas turmentegon; kaj timanto ne perfektigxas en amo.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
19 Ni amas, cxar Li unue nin amis.
We love him, because he first loved us.
20 Se iu diras: Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton--tiu estas mensoganto; cxar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
21 Kaj la jenan ordonon ni havas de Li: ke kiu amas Dion, tiu amu ankaux sian fraton.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.

Cxapitro 5

1 Cxiu, kiu kredas, ke Jesuo estas la Kristo, naskigxis el Dio; kaj cxiu, kiu amas la Naskinton, amas ankaux la naskiton el Li.
Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.
2 Per tio ni ekscias, ke ni amas la infanojn de Dio, kiam ni amas Dion kaj plenumas Liajn ordonojn.
By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.
3 Cxar jen estas la amo al Dio: ke ni observas Liajn ordonojn; kaj Liaj ordonoj ne estas pezaj.
For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.
4 Cxar cxio, kio el Dio naskigxis, venkas la mondon; kaj jen estas la venko venkinta la mondon: nia fido.
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
5 Kaj kiu estas la venkanto de la mondo, krom tiu, kiu kredas, ke Jesuo estas la Filo de Dio?
Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
6 Cxi tiu estas la veninto per akvo kaj sango, Jesuo Kristo; ne sole en la akvo, sed en la akvo kaj en la sango.
This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
7 Kaj la Spirito estas la atestanto, cxar la Spirito estas la vero.
For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.
8 Cxar tri estas la atestantoj: la Spirito, kaj la akvo, kaj la sango; kaj la tri en unu konsentas.
And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.
9 Se ni akceptas la ateston de homoj, pli granda estas la atesto de Dio; cxar jen estas la atesto de Dio: ke Li atestis pri Sia Filo.
If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
10 Kiu kredas al la Filo de Dio, tiu havas en si la ateston; kiu ne kredas al Dio, tiu faris Lin mensoginto, pro tio, ke li ne kredis la ateston, kiun Dio atestis pri Sia Filo.
He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.
11 Kaj jen estas la atesto: ke Dio donis al ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas en Lia Filo.
And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.
12 Kiu havas la Filon, tiu havas la vivon; kiu ne havas la Filon de Dio, tiu la vivon ne havas.
He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.
13 Cxi tion mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan; al vi, kiuj kredas al la nomo de la Filo de Dio.
These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
14 Kaj jen estas la kuragxo, kiun ni havas antaux Li: ke se ni ion petas laux lia volo, Li nin auxskultas;
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:
15 kaj se ni scias, ke kion ajn ni petas, Li nin auxskultas, ni scias, ke ni havas la petojn, kiujn ni petis de Li.
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
16 Se iu vidas sian fraton pekantan pekon ne al morto, tiu petos, kaj Li donos al li vivon, por la pekantoj ne al morto. Ekzistas peko al morto; ne pri tio mi diras, ke li petegu.
If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.
17 Cxia nejusteco estas peko; kaj ekzistas peko ne al morto.
All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.
18 Ni scias, ke cxiu naskito el Dio ne pekas; sed la naskito el Dio sin gardas, kaj la malbonulo lin ne tusxas.
We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
19 Ni scias, ke ni el Dio estas, kaj la tuta mondo kusxas en la malbonulo.
And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.
20 Kaj ni scias, ke la Filo de Dio venis kaj al ni donis komprenon, por ke ni ekkonu la Verulon; kaj ni estas en la Verulo, en Lia Filo, Jesuo Kristo. Tiu estas la vera Dio, kaj la vivo eterna.
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
21 Infanetoj, gardu vin kontraux idoloj.
Little children, keep yourselves from idols. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto