BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA EVANGELIO LAUx SANKTA MATEO

Cxapitro 1

1 La genealogia registro de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham.
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2 Al Abraham naskigxis Isaak, kaj al Isaak naskigxis Jakob, kaj al Jakob naskigxis Jehuda kaj liaj fratoj,
Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3 kaj al Jehuda naskigxis Perec kaj Zerahx el Tamar, kaj al Perec naskigxis Hxecron, kaj al Hxecron naskigxis Ram,
And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4 kaj al Ram naskigxis Aminadab, kaj al Aminadab naskigxis Nahxsxon, kaj al Nahxsxon naskigxis Salma,
And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5 kaj al Salma naskigxis Boaz el Rahxab, kaj al Boaz naskigxis Obed el Rut, kaj al Obed naskigxis Jisxaj,
And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6 kaj al Jisxaj naskigxis David, la regxo.
Kaj al David naskigxis Salomono el la edzino de Urija,
And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7 kaj al Salomono naskigxis Rehxabeam, kaj al Rehxabeam naskigxis Abija, kaj al Abija naskigxis Asa,
And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8 kaj al Asa naskigxis Jehosxafat, kaj al Jehosxafat naskigxis Joram, kaj al Joram naskigxis Uzija,
And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9 kaj al Uzija naskigxis Jotam, kaj al Jotam naskigxis Ahxaz, kaj al Ahxaz naskigxis Hxizkija,
And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10 kaj al Hxizkija naskigxis Manase, kaj al Manase naskigxis Amon, kaj al Amon naskigxis Josxija,
And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11 kaj al Josxija naskigxis Jehxonja kaj liaj fratoj, je la tempo de la translogxigxo en Babelon.
And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12 Kaj post la translogxigxo en Babelon, al Jehxonja naskigxis Sxealtiel, kaj al Sxealtiel naskigxis Zerubabel,
And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13 kaj al Zerubabel naskigxis Abiud, kaj al Abiud naskigxis Eljakim, kaj al Eljakim naskigxis Azor,
And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14 kaj al Azor naskigxis Cadok, kaj al Cadok naskigxis Ahxim, kaj al Ahxim naskigxis Eliud,
And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15 kaj al Eliud naskigxis Eleazar, kaj al Eleazar naskigxis Mattan, kaj al Mattan naskigxis Jakob,
And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16 kaj al Jakob naskigxis Jozef, edzo de Maria, el kiu estis naskita Jesuo, kiu estas nomata Kristo.
And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17 Tial cxiuj generacioj de Abraham gxis David estas dek kvar generacioj, kaj de David gxis la translogxigxo en Babelon dek kvar generacioj, kaj de la translogxigxo en Babelon gxis la Kristo dek kvar generacioj.
So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18 Kaj la naskigxo de Jesuo Kristo estis tiamaniere: kiam lia patrino Maria estis fiancxinigita al Jozef, antaux ol ili kunvenis, sxi trovigxis graveda per la Sankta Spirito.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19 Kaj sxia edzo Jozef, estante justulo, kaj ne volante meti sxin al publika malhonoro, volis sxin sekrete forsendi.
Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20 Sed kiam li pripensis tion, jen angxelo de la Eternulo aperis al li en songxo, dirante: Jozef, filo de David, ne timu preni al vi vian edzinon Maria; cxar tio, kio naskigxos de sxi, estas per la Sankta Spirito.
But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21 Kaj sxi naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; cxar li savos sian popolon de gxiaj pekoj.
And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22 Kaj cxio tio okazis, por ke plenumigxu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante:
Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23 Jen virgulino gravedigxos kaj naskos filon, Kaj oni donos al li la nomon Emanuel;
tio estas, Dio kun ni.
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24 Kaj Jozef, levigxinte el sia dormo, faris, kiel ordonis al li la angxelo de la Eternulo, kaj prenis al si sian edzinon;
Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25 kaj li ne ekkonis sxin, gxis sxi naskis filon; kaj li donis al li la nomon JESUO.
And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

Cxapitro 2

1 Kaj kiam Jesuo estis naskita en Bet-Lehxem de Judujo en la tempo de la regxo Herodo, jen sagxuloj el la oriento venis al Jerusalem, dirante:
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
2 Kie estas tiu, kiu estas naskita Regxo de la Judoj? cxar ni vidis lian stelon en la oriento, kaj venis, por adorklinigxi al li.
Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
3 Kaj kiam la regxo Herodo tion auxdis, li maltrankviligxis, kaj la tuta Jerusalem kun li.
When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
4 Kaj kunveniginte cxiujn cxefpastrojn kaj skribistojn de la popolo, li demandis al ili, kie la Kristo devas naskigxi.
And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
5 Kaj ili diris al li: En Bet-Lehxem de Judujo, cxar per la profeto estas skribite jene:
And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
6 Kaj vi, ho Bet-Lehxem, lando de Judujo, Neniel estas plej malgranda inter la regantoj de Judujo; Cxar el vi venos reganto, Kiu pasxtos Mian popolon Izrael.
And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
7 Tiam Herodo sekrete venigis la sagxulojn, kaj precize sciigxis de ili pri la tempo, kiam aperis la stelo.
Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.
8 Kaj li sendis ilin al Bet-Lehxem, dirante: Iru kaj elsercxu zorge pri la knabeto; kaj kiam vi lin trovos, sciigu al mi, por ke mi ankaux venu kaj adorklinigxu al li.
And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
9 Kaj auxdinte la regxon, ili ekvojiris; kaj jen la stelo, kiun ili vidis en la oriento, antauxiris ilin, gxis gxi venis kaj staris super la loko, kie estis la juna knabeto.
When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
10 Kaj vidante la stelon, ili gxojis kun tre granda gxojo.
When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
11 Kaj veninte en la domon, ili vidis la knabeton kun lia patrino Maria, kaj adorklinigxis al li; kaj malferminte siajn trezorojn, ili faligis sin kaj prezentis al li donacojn: oron kaj olibanon kaj mirhon.
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh.
12 Kaj avertite de Dio en songxo, ke ili ne iru returne al Herodo, ili foriris per alia vojo al sia lando.
And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
13 Kaj post ilia foriro jen angxelo de la Eternulo aperis en songxo al Jozef, dirante: Levigxu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj forrapidu en Egiptujon, kaj restu tie, gxis mi parolos al vi; cxar Herodo sercxos la knabeton, por lin pereigi.
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
14 Kaj li levigxis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon nokte, kaj migris en Egiptujon,
When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
15 kaj restis tie gxis la morto de Herodo; por ke plenumigxu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante: El Egiptujo Mi vokis Mian filon.
And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.
16 Tiam Herodo, ekvidinte, ke li estas trompita de la sagxuloj, tre koleris; kaj sendinte, li mortigis cxiujn knabojn en Bet-Lehxem kaj en cxiuj gxiaj cxirkauxajxoj, havantajn du jarojn aux malpli, laux la tempo, pri kiu li precize sciigxis de la sagxuloj.
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.
17 Tiam plenumigxis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome:
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,
18 Vocxo estas auxdita en Rama, Gxemado kaj maldolcxa plorado, Rahxel priploras siajn infanojn, Kaj sxi ne volas konsoligxi, cxar ili forestas.
In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
19 Sed kiam Herodo mortis, jen angxelo de la Eternulo aperis en songxo al Jozef en Egiptujo, dirante:
But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,
20 Levigxu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj iru en la landon de Izrael; cxar mortis tiuj, kiuj atencis la vivon de la knabeto.
Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.
21 Kaj li levigxis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon, kaj venis en la landon de Izrael.
And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
22 Sed kiam li auxdis, ke Arhxelao regxas en Judujo anstataux sia patro Herodo, li timis iri tien; kaj avertite de Dio en songxo, li fortiris sin en la regionojn de Galileo,
But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:
23 kaj venis al kaj logxis en urbo nomata Nazaret, por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profetoj, ke li estos nomata Nazaretano.
And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

Cxapitro 3

1 En tiuj tagoj venis Johano, la Baptisto, predikante en la dezerto de Judujo,
In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
2 kaj dirante: Pentu, cxar alproksimigxis la regno de la cxielo.
And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
3 Cxar li estas tiu, pri kiu estis dirite per la profeto Jesaja:
Vocxo de krianto en la dezerto: Pretigu la vojon de la Eternulo, Rektigu Liajn irejojn.
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
4 Kaj tiu Johano havis sian vestajxon el kamelaj haroj, kaj ledan zonon cxirkaux siaj lumboj, kaj lia nutrajxo estis akridoj kaj sovagxa mielo.
And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
5 Tiam eliris al li Jerusalem kaj la tuta Judujo kaj la tuta cxirkauxajxo de Jordan;
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
6 kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn.
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
7 Kaj vidante multajn el la Fariseoj kaj Sadukeoj venantajn al lia baptado, li diris al ili: Ho vipuridoj! kiu vin avertis forkuri de la venonta kolero?
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
8 Donu do fruktojn tauxgajn por pento;
Bring forth therefore fruits meet for repentance:
9 kaj ne pensu diri en vi: Ni havas Abrahamon kiel patron; cxar mi diras al vi, ke Dio povas el cxi tiuj sxtonoj starigi idojn al Abraham.
And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
10 Kaj jam la hakilo kusxas cxe la radiko de la arboj; tial cxiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata, kaj jxetata en fajron.
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
11 Mi ja vin baptas per akvo por pento; sed tiu, kiu venas post mi, estas pli potenca ol mi; liajn sxuojn mi ne estas inda porti; li vin baptos per la Sankta Spirito kaj per fajro;
I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
12 lia ventumilo estas en lia mano, kaj li elpurigos sian drasxejon, kaj li kolektos sian tritikon en la grenejon; sed la grenventumajxon li bruligos per fajro neestingebla.
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
13 Tiam venis Jesuo el Galileo al Jordan al Johano, por esti baptata de li.
Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
14 Sed tiu lin malakceptis, dirante: Mi bezonas esti baptata de vi, kaj cxu vi venas al mi?
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
15 Sed Jesuo responde diris al li: Lasu do, cxar tiel decas al ni plenumi cxian justecon. Tiam li lasis lin.
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
16 Kaj Jesuo, baptite, supreniris tuj el la akvo; kaj jen la cxielo malfermigxis, kaj li vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan kiel kolombo, kaj venantan sur lin;
And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
17 kaj jen vocxo el la cxielo, dirante: Cxi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron.
And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

Cxapitro 4

1 Tiam Jesuo estis kondukita supren de la Spirito en la dezerton, por esti tentata de la diablo.
Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil.
2 Kaj fastinte kvardek tagojn kaj kvardek noktojn, li poste malsatis.
And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.
3 Kaj la tentanto venis, kaj diris al li: Se vi estas Filo de Dio, ordonu, ke tiuj sxtonoj farigxu panoj.
And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.
4 Sed responde li diris: Estas skribite: Ne per la pano sole vivas homo, sed per cxiu vorto, kiu eliras el la busxo de Dio.
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
5 Poste la diablo portis lin en la sanktan urbon, kaj starigis lin sur la tegmenta pinto de la templo,
Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,
6 kaj diris al li: Se vi estas Filo de Dio, jxetu vin malsupren, cxar estas skribite:
Al Siaj angxeloj Li ordonos pri vi, Kaj sur la manoj ili vin portos, Por ke vi ne falpusxigxu sur sxtono per via piedo.
And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
7 Jesuo diris al li: Ankaux estas skribite: Ne provu la Eternulon, vian Dion.
Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
8 Denove la diablo portis lin al monto tre alta, kaj montris al li cxiujn regnojn de la mondo kaj ilian gloron,
Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;
9 kaj diris al li: Cxion tion mi donos al vi, se vi faligos vin kaj adorklinigxos al mi.
And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.
10 Tiam Jesuo diris al li: Foriru, Satano! cxar estas skribite: Al la Eternulo, via Dio, vi adorklinigxu, kaj al Li sola vi servu.
Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
11 Tiam la diablo forlasis lin, kaj jen angxeloj venis kaj servadis al li.
Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.
10 Kaj auxdinte, ke Johano estas arestita, li foriris en Galileon;
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
13 kaj lasinte Nazareton, li venis al kaj logxis en Kapernaum apudmara, en la limoj de Zebulun kaj Naftali;
And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:
14 por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
15 Lando de Zebulun kaj lando de Naftali, Lauxvoje de la maro, transe de Jordan, Galileo de la nacioj,
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
16 La popolo, sidanta en mallumo, Ekvidis grandan lumon, Kaj al homoj, sidantaj en lando de ombra morto, ekbrilis lumo.
The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.
17 De tiam Jesuo komencis prediki, kaj diri: Pentu, cxar la regno de la cxielo alproksimigxis.
From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
18 Kaj piedirante apud la maro de Galileo, li vidis du fratojn, Simonon, kiu estis nomata Petro, kaj Andreon, lian fraton, jxetantajn reton en la maron, cxar ili estis fisxkaptistoj.
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.
19 Kaj li diris al ili: Venu post mi, kaj mi faros vin kaptistoj de homoj.
And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.
20 Kaj ili tuj forlasis la retojn, kaj sekvis lin.
And they straightway left their nets, and followed him.
21 Kaj antauxenirinte de tie, li vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo, kaj Johanon, lian fraton, en la sxipeto kun ilia patro Zebedeo, riparantajn siajn retojn; kaj li vokis ilin.
And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
22 Kaj ili tuj forlasis la sxipeton kaj sian patron, kaj sekvis lin.
And they immediately left the ship and their father, and followed him.
23 Kaj Jesuo trairis tra la tuta Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj kuracante cxian malsanon kaj cxian malfortajxon inter la popolo.
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
24 Kaj lia famo disvastigxis en la tuta Sirio; kaj oni alkondukis al li cxiujn malsanulojn, malfortigitajn de diversaj malsanoj kaj turmentoj, demonhavantojn, epilepsiulojn, kaj paralizulojn, kaj li resanigis ilin.
And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.
25 Kaj grandaj homamasoj lin sekvis el Galileo kaj Dekapolis kaj Jerusalem kaj Judujo kaj el trans Jordan.
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.

Cxapitro 5

1 Kaj vidinte la homamasojn, li supreniris sur la monton, kaj kiam li sidigxis, liaj discxiploj venis al li;
And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
2 kaj malferminte la busxon, li instruis ilin, dirante:
And he opened his mouth, and taught them, saying,
3 Felicxaj estas la malricxaj en spirito, cxar ilia estas la regno de la cxielo.
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
4 Felicxaj estas la plorantaj, cxar ili konsoligxos.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
5 Felicxaj estas la humilaj, cxar ili heredos la teron.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
6 Felicxaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, cxar ili satigxos.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
7 Felicxaj estas la kompatemaj, cxar ili ricevos kompaton.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
8 Felicxaj estas la kore puraj, cxar ili vidos Dion.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
9 Felicxaj estas la pacigantoj, cxar filoj de Dio ili estos nomataj.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
10 Felicxaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, cxar ilia estas la regno de la cxielo.
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
11 Felicxaj estas vi, kiam oni vin riprocxos kaj persekutos kaj false vin kalumnios pro mi.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
12 Gxoju kaj ravigxu, cxar via rekompenco estos granda en la cxielo; cxar tiel oni persekutis la profetojn, kiuj estis antaux vi.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
13 Vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengustigxis, per kio gxi estos salita? gxi jam tauxgas por nenio, krom por esti eljxetita kaj piedpremita de homoj.
Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
14 Vi estas la lumo de la mondo. Urbo starigita sur monto ne povas esti kasxita.
Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
15 Kiam oni bruligas lampon, oni metas gxin ne sub grenmezurilon, sed sur la lampingon; kaj gxi lumas sur cxiujn, kiuj estas en la domo.
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
16 Tiel same via lumo lumu antaux homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la cxielo.
Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
17 Ne pensu, ke mi venis, por detrui la legxon aux la profetojn; mi venis, ne por detrui, sed por plenumi.
Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
18 Vere mi diras al vi: Gxis la cxielo kaj la tero forpasos, nek unu joto nek unu streketo forpasos de la legxo, gxis cxio plenumigxos.
For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
19 Tial, kiu malobservos unu el cxi tiuj plej malgrandaj ordonoj kaj tiel instruos homojn, tiu estos nomata la plej malgranda en la regno de la cxielo; sed kiu faros ilin kaj instruos, tiu estos nomata granda en la regno de la cxielo.
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
20 Cxar mi diras al vi, ke se via justeco ne superos la justecon de la skribistoj kaj la Fariseoj, vi tute ne eniros en la regnon de la cxielo.
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
21 Vi auxdis, ke estas dirite al la antikvuloj: Ne mortigu, kaj kiu mortigos, tiu estos en dangxero de jugxado;
Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
22 sed mi diras al vi, ke kiu koleras kontraux sia frato, tiu estos en dangxero de jugxado; kaj kiu diros al sia frato: Raka, tiu estos en dangxero de sinedrio; kaj kiu diros: Malsagxulo, tiu estos en dangxero de Gehena de fajro.
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
23 Tial, se vi prezentas vian oferon cxe la altaro, kaj tie memoras, ke via frato havas ion kontraux vi,
Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
24 lasu tie vian oferon antaux la altaro, kaj foriru, unue pacigxu kun via frato, kaj poste venu kaj prezentu vian oferon.
Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
25 Konsentu rapide kun via kontrauxulo, dum vi estas kun li sur la vojo, por ke la kontrauxulo ne transdonu vin al la jugxisto, kaj la jugxisto al la subulo, kaj por ke vi ne estu jxetita en malliberejon.
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
26 Vere mi diras al vi, ke vi neniel eliros el tie, gxis vi pagos la lastan kodranton.
Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
27 Vi auxdis, ke estas dirite: Ne adultu;
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
28 sed mi diras al vi, ke cxiu, kiu rigardas virinon, por deziri sxin, jam adultis je sxi en sia koro.
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
29 Kaj se via dekstra okulo faligas vin, elsxiru kaj forjxetu gxin; cxar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo estus jxetita en Gehenan.
And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
30 Kaj se via dekstra mano faligas vin, detrancxu kaj forjxetu gxin; cxar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo irus en Gehenan.
And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
31 Estas ankaux dirite: Kiu forsendos sian edzinon, tiu donu al sxi eksedzigan leteron;
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
32 sed mi diras al vi, ke cxiu, kiu forsendas sian edzinon, krom pro malcxasteco, igas sxin adulti; kaj kiu edzigxos kun forsenditino, tiu adultas.
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
33 Plue, vi auxdis, ke estas dirite al la antikvuloj: Ne rompu jxurojn, sed plenumu viajn jxurojn antaux la Eternulo;
Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
34 sed mi diras al vi: Tute ne jxuru; nek per la cxielo, cxar gxi estas la trono de Dio;
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
35 nek per la tero, cxar gxi estas la benketo de Liaj piedoj; nek per Jerusalem, cxar gxi estas urbo de la granda Regxo.
Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
36 Nek jxuru per via kapo, cxar vi ne povas fari ecx unu haron blanka aux nigra.
Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
37 Sed via parolo estu: Jes, jes, ne, ne; cxio ekster tio estas el malbono.
But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
38 Vi auxdis, ke estas dirite: Okulon pro okulo, kaj denton pro dento;
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
39 sed mi diras al vi: Ne rezistu al malbono; sed al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaux la alian.
But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
40 Kaj se iu deziras procesi kontraux vi, por forpreni vian tunikon, lasu lin preni ankaux vian mantelon.
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.
41 Kaj se iu devigas vin iri unu mejlon, iru kun li du.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
42 Donu al tiu, kiu petas de vi; kaj ne deturnu vin de tiu, kiu deziras prunti de vi.
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
43 Vi auxdis, ke estas dirite: Amu vian proksimulon, kaj malamu viajn malamikojn;
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
44 sed mi diras al vi: Amu viajn malamikojn, kaj pregxu por viaj persekutantoj;
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
45 por ke vi estu filoj de via Patro, kiu estas en la cxielo; cxar Li levas Sian sunon sur la malbonulojn kaj bonulojn, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la maljustulojn.
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
46 Cxar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havas? cxu ne tion saman faras ecx la impostistoj?
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
47 Kaj se vi salutas nur sole viajn fratojn, kion ekstran vi faras? cxu ne tion saman faras ecx la nacianoj?
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
48 Estu do perfektaj, kiel ankaux via cxiela Patro estas perfekta.
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Cxapitro 6

1 Gardu vin, ke vi ne faru vian justajxon antaux homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne havas rekompencon cxe via Patro, kiu estas en la cxielo.
Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
2 Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaux vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron cxe homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
3 Sed kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra;
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
4 por ke via almozo estu en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
5 Kaj kiam vi pregxas, ne estu kiel la hipokrituloj; cxar ili amas pregxi, starante en la sinagogoj kaj cxe la anguloj de la stratoj, por montri sin al homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon.
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
6 Sed vi, kiam vi pregxas, eniru en vian cxambreton, kaj sxlosinte vian pordon, pregxu al via Patro, kiu estas en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
7 Kaj dum via pregxado ne vante ripetadu, kiel la nacianoj; cxar ili supozas, ke ili estos auxskultitaj pro sia multvorteco.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
8 Ne estu similaj al ili; cxar via Patro scias, kion vi bezonas, antaux ol vi petas de Li.
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
9 Vi do pregxu jene: Patro nia, kiu estas en la cxielo, Via nomo estu sanktigita.
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
10 Venu Via regno, plenumigxu Via volo, kiel en la cxielo, tiel ankaux sur la tero.
Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.
11 Nian panon cxiutagan donu al ni hodiaux.
Give us this day our daily bread.
12 Kaj pardonu al ni niajn sxuldojn, kiel ankaux ni pardonas al niaj sxuldantoj.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
13 Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
14 Cxar se vi pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro cxiela ankaux pardonos al vi.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
15 Sed se vi ne pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro ankaux ne pardonos viajn kulpojn.
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
16 Kaj kiam vi fastas, ne estu kiel la hipokrituloj, kun malgxoja mieno; cxar ili malbeligas sian vizagxon, por ke al homoj ili sxajnu fasti. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon.
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
17 Sed fastante, vi oleu vian kapon kaj lavu vian vizagxon;
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
18 por ke vi ne al homoj sxajnu fasti, sed al via Patro en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
19 Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie sxtelistoj trafosas kaj sxtelas;
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
20 sed provizu al vi trezorojn en la cxielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie sxtelistoj nek trafosas nek sxtelas;
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
21 cxar kie estas via trezoro, tie estos ankaux via koro.
For where your treasure is, there will your heart be also.
22 La lampo de la korpo estas la okulo; se do via okulo estas sendifekta, via tuta korpo estos luma.
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
23 Sed se via okulo estas malbona, via tuta korpo estos malluma. Se do la lumo en vi estas mallumo, kiel densa estas la mallumo!
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
24 Neniu povas esti sklavo por du sinjoroj; cxar aux li malamos unu kaj amos la alian, aux li aligxos al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio kaj al Mamono!
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
25 Tial mi diras al vi: Ne zorgu pri via vivo, kion vi mangxu, aux kion vi trinku; nek pri via korpo, kion vi surmetu. Cxu la vivo ne estas pli ol nutrajxo, kaj la korpo pli ol vestajxo?
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
26 Rigardu la birdojn de la cxielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro cxiela ilin nutras. Cxu vi ne multe pli valoras ol ili?
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
27 Kaj kiu el vi per zorgado povas aldoni unu ulnon al sia staturo?
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
28 Kaj kial vi zorgas pri vestajxo? Pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas: ili ne laboras, nek sxpinas;
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
29 tamen mi diras al vi, ke ecx Salomono en sia tuta gloro ne estis ornamita, kiel unu el cxi tiuj.
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
30 Sed se Dio tiel vestas la kampan herbajxon, kiu ekzistas hodiaux, kaj morgaux estos jxetata en fornon, kiom pli certe Li vestos vin, ho malgrandfiduloj?
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
31 Tial ne zorgu, dirante: Kion ni mangxu? aux: Kion ni trinku? aux: Kion ni surmetu?
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
32 Cxar pri cxio tio sercxas la nacianoj; cxar via Patro cxiela scias, ke vi bezonas cxion tion.
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
33 Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj cxio tio estos aldonita al vi.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
34 Tial ne zorgu pri la morgauxa tago, cxar la morgauxa tago zorgos pri si mem. Suficxa por la tago estas gxia propra malbono.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

Cxapitro 7

1 Ne jugxu, por ke vi ne estu jugxataj.
Judge not, that ye be not judged.
2 Cxar per kia jugxo vi jugxos, per tia vi estos jugxitaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.
3 Kaj kial vi rigardas la lignereton en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabon en via okulo?
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
4 Kiel vi diros al via frato: Lasu min eltiri la lignereton el via okulo; kaj jen la trabo en via propra okulo?
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
5 Hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la lignereton el la okulo de via frato.
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
6 Ne donu sanktajxon al la hundoj, nek jxetu viajn perlojn antaux la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, dissxiru vin.
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
7 Petu, kaj estos donite al vi; sercxu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi;
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
8 cxar cxiu petanto ricevas, kaj la sercxanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite.
For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
9 Plue, kiu homo el vi, kies filo de li petos panon, donos al li sxtonon;
Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
10 aux se li petos fisxon, donos al li serpenton?
Or if he ask a fish, will he give him a serpent?
11 Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la cxielo, donos bonajxojn al tiuj, kiuj petas de Li?
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
12 Cxion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaux faru al ili; cxar cxi tio estas la legxo kaj la profetoj.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
13 Eniru tra la mallargxa pordo, cxar largxa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra gxi eniras.
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
14 Cxar mallargxa estas la pordo kaj malvastigita estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj gxin trovas.
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
15 Gardu vin kontraux la falsaj profetoj, kiuj venas al vi en sxafaj feloj, sed interne estas rabemaj lupoj.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
16 Per iliaj fruktoj vi konos ilin. Cxu el dornarbetoj oni kolektas vinberojn, aux el kardoj figojn?
Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
17 Tiel cxiu bona arbo donas bonajn fruktojn, sed putra arbo donas malbonajn fruktojn.
Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
18 Bona arbo ne povas doni malbonajn fruktojn, nek putra arbo doni bonajn fruktojn.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
19 Cxiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata kaj jxetata en fajron.
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
20 Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin.
Wherefore by their fruits ye shall know them.
21 Ne cxiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la cxielo; sed tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro, kiu estas en la cxielo.
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
22 Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, cxu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potencajxojn?
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
23 Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; forigxu de mi, vi farantoj de maljusteco.
And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
24 Tial cxiu, kiu auxdas cxi tiujn miajn parolojn kaj plenumas ilin, estos komparata al sagxa viro, kiu konstruis sian domon sur roko;
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:
25 kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj albatis tiun domon, kaj gxi ne falis; cxar gxi estis fondita sur roko.
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.
26 Kaj cxiu, kiu auxdas cxi tiujn miajn parolojn kaj ne plenumas ilin, estos komparata al viro malsagxa, kiu konstruis sian domon sur la sablo;
And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
27 kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj sin jxetis sur tiun domon, kaj gxi falis; kaj granda estis gxia falo.
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.
28 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parolojn, la homamasoj miregis pri lia instruado;
And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:
29 cxar li instruis ilin, kiel havanta auxtoritaton, kaj ne kiel iliaj skribistoj.
For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

Cxapitro 8

1 Kaj kiam li malsupreniris de la monto, lin sekvis grandaj homamasoj.
When he was come down from the mountain, great multitudes followed him.
2 Kaj jen venis al li leprulo kaj adorklinigxis al li, dirante: Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi.
And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
3 Kaj li etendis la manon kaj tusxis lin, dirante: Mi volas; estu purigita. Kaj tuj lia lepro estis purigita.
And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.
4 Kaj Jesuo diris al li: Zorgu, ke vi diru al neniu. Sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu la donon, kiun Moseo ordonis, por atesto al ili.
And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.
5 Kaj kiam li eniris en Kapernaumon, venis al li centestro, petante lin,
And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,
6 kaj dirante: Sinjoro, mia knabo kusxas paralizulo en la domo, kaj terure suferas.
And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.
7 Kaj li diris al li: Mi venos, kaj sanigos lin.
And Jesus saith unto him, I will come and heal him.
8 Kaj la centestro responde diris: Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton; sed nur parolu vorte, kaj mia knabo sanigxos.
The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.
9 Cxar mi ankaux estas homo sub auxtoritato, havante soldatojn sub mi; kaj mi diras la cxi tiu: Iru; kaj li iras; kaj al alia: Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo: Faru cxi tion; kaj li gxin faras.
For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
10 Kaj kiam Jesuo tion auxdis, li miris, kaj diris al la sekvantoj: Vere mi diras al vi, ke cxe neniu en Izrael mi trovis tiom da fido.
When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
11 Kaj mi diras al vi, ke multaj venos el la oriento kaj la okcidento, kaj sidigxos kun Abraham kaj Isaak kaj Jakob en la regno de la cxielo;
And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.
12 sed la filoj de la regno estos eljxetitaj en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
13 Kaj Jesuo diris al la centestro: Iru; kiel vi kredis, tiel estu farite al vi. Kaj lia knabo sanigxis en tiu sama horo.
And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.
14 Kaj kiam Jesuo venis en la domon de Petro, li vidis lian bopatrinon kusxanta, malsana de febro.
And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever.
15 Kaj li tusxis sxian manon, kaj la febro forlasis sxin; kaj sxi levigxis kaj servis al li.
And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.
16 Kaj kiam vesperigxis, oni venigis al li multajn demonhavantojn; kaj li elpelis la spiritojn per vorto, kaj sanigis cxiujn malsanulojn;
When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:
17 por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome: Li mem prenis niajn malfortajxojn kaj portis niajn malsanojn.
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses.
18 Kaj kiam Jesuo vidis cxirkaux si grandan homamason, li ordonis transiri al la alia bordo.
Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.
19 Kaj venis unu skribisto, kaj diris al li: Majstro, mi vin sekvos, kien ajn vi iros.
And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest.
20 Kaj Jesuo diris al li: La vulpoj havas kavojn, kaj la birdoj de la cxielo havas ripozejojn; sed la Filo de homo ne havas, kie kusxigi sian kapon.
And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
21 Kaj alia el la discxiploj diris al li: Sinjoro, permesu al mi unue iri kaj enterigi mian patron.
And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.
22 Sed Jesuo diris al li: Sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn.
But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.
23 Kaj kiam li eniris en sxipeton, liaj discxiploj lin sekvis.
And when he was entered into a ship, his disciples followed him.
24 Kaj jen okazis granda malsereno sur la maro, tiel ke la sxipeto estis kovrita de la ondoj; sed li dormadis.
And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.
25 Kaj ili venis, kaj vekis lin, dirante: Sinjoro, savu; ni pereas.
And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.
26 Kaj li diris al ili: Kial vi estas timemaj, ho malgrandfiduloj? Tiam li levigxis, kaj admonis la ventojn kaj la maron; kaj farigxis granda sereno.
And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.
27 Kaj la homoj miregis, dirante: Kia estas cxi tiu, ke ecx la ventoj kaj la maro lin obeas?
But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!
28 Kaj kiam li venis al la alia bordo, en la landon de la Gadaranoj, lin renkontis du demonhavantoj, elvenante el inter la tomboj, tre furiozaj, tiel, ke neniu povis preterpasi per tiu vojo.
And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.
29 Kaj jen ili kriis, dirante: Kio estas inter ni kaj vi, ho Filo de Dio? cxu vi venis cxi tien, por turmenti nin antaux la tempo?
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?
30 Kaj malproksime de ili estis granda grego da porkoj, pasxtigxantaj tie.
And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.
31 Kaj la demonoj petegis lin, dirante: Se vi elpelos nin, forsendu nin en la gregon da porkoj.
So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.
32 Kaj li diris al ili: Iru. Kaj elirinte, ili foriris en la porkojn; kaj jen kuris la tuta grego malsupren de la krutajxo en la maron, kaj pereis en la akvoj.
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.
33 Kaj la pasxtistoj forkuris kaj iris en la urbon, kaj rakontis cxion, kaj pri la demonhavintoj.
And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.
34 Kaj jen la tuta urbo elvenis renkonte al Jesuo; kaj vidinte lin, ili petegis, ke li transiru el iliaj limoj.
And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.

Cxapitro 9

1 Kaj enirinte en sxipeton, li transiris, kaj venis en sian propran urbon.
And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.
2 Kaj jen oni alportis al li paralizulon, kusxantan sur lito; kaj Jesuo, vidinte ilian fidon, diris al la paralizulo: Kuragxu, filo, viaj pekoj estas pardonitaj.
And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.
3 Kaj jen iuj el la skribistoj diris en si: Cxi tiu blasfemas.
And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
4 Kaj Jesuo, eksciante iliajn pensojn, diris: Kial vi pensas malbonon en viaj koroj?
And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
5 Cxar kio estas pli facila, diri: Viaj pekoj estas pardonitaj; aux diri: Levigxu kaj piediru?
For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
6 Sed por ke vi sciu, ke la Filo de homo havas auxtoritaton sur la tero pardoni pekojn--tiam li diris al la paralizulo: Levigxu, prenu vian liton, kaj iru al via domo.
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
7 Kaj li levigxis, kaj iris al sia domo.
And he arose, and departed to his house.
8 Kaj vidinte tion, la homamasoj timis, kaj gloris Dion, kiu donis tian auxtoritaton al homoj.
But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.
9 Kaj Jesuo, forpasante de tie, vidis viron nomatan Mateo, sidantan cxe la impostejo; kaj li diris al li: Sekvu min. Kaj li starigxis, kaj sekvis lin.
And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.
10 Kaj dum li sidis cxe mangxo en la domo, jen multaj impostistoj kaj pekuloj venis kaj sidigxis tie kun Jesuo kaj liaj discxiploj.
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
11 Kaj vidinte tion, la Fariseoj diris al liaj discxiploj: Kial via instruisto mangxas kun impostistoj kaj pekuloj?
And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
12 Kaj auxdinte tion, li diris: Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj.
But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
13 Sed iru, kaj lernu, kion signifas cxi tio: Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon; cxar mi venis, por alvoki ne justulojn, sed pekulojn.
But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
14 Tiam alvenis al li la discxiploj de Johano, dirante: Kial ni kaj la Fariseoj fastas ofte, sed viaj discxiploj ne fastas?
Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
15 Kaj Jesuo diris al ili: Cxu la filoj de la edzigxejo povas malgxoji, dum la fiancxo estas kun ili? Sed venos tagoj, kiam la fiancxo estos prenita for de ili, kaj tiam ili fastos.
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.
16 Kaj neniu alkudras flikajxon el nefulita drapo sur malnovan veston, cxar la plenigajxo forprenas de la vesto, kaj pli malbona sxirajxo farigxas.
No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
17 Ankaux oni ne enversxas novan vinon en malnovajn felsakojn; alie la felsakoj krevos, kaj la vino elfluos, kaj la felsakoj detruigxos; sed oni enversxas novan vinon en novajn felsakojn, kaj ambaux konservigxas.
Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
18 Dum li tion parolis al ili, jen unu estro, alveninte, adorklinigxis al li, dirante: Mia filino jxus mortis; sed venu kaj metu vian manon sur sxin, kaj sxi vivos.
While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.
19 Kaj Jesuo levigxis, kaj sekvis lin, kaj ankaux liaj discxiploj.
And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.
20 Kaj jen virino, kiu jam dek du jarojn havis sangofluon, venis malantaux lin kaj tusxis la randon de lia mantelo;
And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
21 cxar sxi diris en si: Se mi nur tusxos lian mantelon, mi estos sanigita.
For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
22 Kaj Jesuo, sin turninte kaj vidinte sxin, diris: Kuragxu, filino; via fido vin savis. Kaj en tiu sama horo la virino resanigxis.
But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.
23 Kaj Jesuo, veninte en la domon de la estro kaj vidinte la flutistojn kaj la homamason bruantajn,
And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,
24 diris: Foriru; cxar la knabineto ne mortis, sed dormas. Kaj ili mokridis lin.
He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
25 Sed kiam la homamaso estis elpelita, li eniris, kaj prenis sxian manon; kaj la knabineto levigxis.
But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.
26 Kaj disiris tiu famo en tiun tutan regionon.
And the fame hereof went abroad into all that land.
27 Kaj kiam Jesuo foriris de tie, du blinduloj sekvis lin, kriante kaj dirante: Kompatu nin, ho filo de David.
And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us.
28 Kaj kiam li venis en la domon, la blinduloj alvenis al li, kaj Jesuo diris al ili: Cxu vi kredas, ke mi povas fari cxi tion? Ili diris al li: Jes, Sinjoro.
And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.
29 Tiam li tusxis iliajn okulojn, dirante: Estu al vi laux via fido.
Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
30 Kaj iliaj okuloj malfermigxis. Kaj Jesuo severe ordonis al ili: Gardu vin, ke neniu tion sciu.
And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
31 Sed elirinte, ili disvastigis lian famon en tiu tuta regiono.
But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
32 Kaj dum ili eliris, jen oni alportis al li mutan demonhavanton.
As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
33 Kaj kiam la demono estis elpelita, la mutulo parolis; kaj la homamasoj miris, dirante: Neniam tia afero estas vidita en Izrael.
And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
34 Sed la Fariseoj diris: Per la estro de la demonoj li elpelas demonojn.
But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.
35 Kaj Jesuo trairis cxiujn urbojn kaj vilagxojn, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj sanigante cxian malsanon kaj cxian malfortajxon.
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
36 Kaj vidante la homamasojn, li estis kortusxita pri ili, cxar ili estis mizerigitaj kaj disigitaj, kiel sxafoj ne havantaj pasxtiston.
But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
37 Tiam li diris al siaj discxiploj: La rikolto ja estas abunda, sed la laborantoj estas malmultaj.
Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
38 Petu do la Sinjoron de la rikolto, ke Li sendu laborantojn en Sian rikolton.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

Cxapitro 10

1 Kaj li alvokis al si la dek du discxiplojn, kaj donis al ili auxtoritaton super malpuraj spiritoj, por elpeli ilin, kaj por sanigi cxian malsanon kaj cxian malfortajxon.
And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
2 Kaj la nomoj de la dek du apostoloj estas jenaj: la unua, Simon, kiu estis nomata Petro, kaj lia frato Andreo, Jakobo, filo de Zebedeo, kaj lia frato Johano,
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
3 Filipo kaj Bartolomeo, Tomaso, kaj Mateo, impostisto, Jakobo, filo de Alfeo, kaj Tadeo,
Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
4 Simon, la Fervorulo, kaj Judas Iskariota, kiu ankaux perfidis lin.
Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
5 Cxi tiujn dek du Jesuo forsendis, kaj ordonis al ili, dirante:
Ne iru vojon de nacianoj, kaj ne eniru en urbon de Samarianoj;
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
6 sed iru prefere al la perditaj sxafoj de la domo de Izrael.
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
7 Kaj dum vi iros, prediku, dirante: La regno de la cxielo alproksimigxis.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
8 Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, leprulojn purigu, demonojn elpelu: donace vi ricevis, donace donu.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
9 Ne provizu oron nek argxenton nek kupron en viajn zonojn,
Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,
10 nek saketon por vojagxo, nek du tunikojn, nek sxuojn, nek bastonon; cxar la laboranto meritas sian nutrajxon.
Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.
11 Kaj en iu ajn urbo aux vilagxo, en kiun vi eniros, demandu, kiu tie estas inda; kaj logxu tie, gxis vi foriros.
And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.
12 Kaj venante en la domon, salutu gxin.
And when ye come into an house, salute it.
13 Kaj se la domo estas inda, via paco venu sur gxin; sed se gxi ne estas inda, via paco revenu al vi.
And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.
14 Kaj se iu ne akceptos vin, nek auxskultos viajn vortojn, tiam forirante el tiu domo aux tiu urbo, deskuu la polvon de viaj piedoj.
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
15 Vere mi diras al vi: Pli elporteble estos por la lando de Sodom kaj Gomora en la tago de jugxado, ol por tiu urbo.
Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
16 Jen mi forsendas vin kiel sxafojn meze de lupoj; estu do prudentaj kiel serpentoj, kaj simplaj kiel kolomboj.
Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
17 Sed gardu vin kontraux la homoj; cxar ili transdonos vin al sinedrioj, kaj en siaj sinagogoj ili vin skurgxos;
But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;
18 kaj antaux provincestrojn kaj regxojn vi estos kondukitaj pro mi, por atesto al ili kaj al la nacianoj.
And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.
19 Sed kiam ili transdonos vin, ne zorgu, kiel aux kion vi parolos; cxar estos donita al vi en tiu horo tio, kion vi parolos.
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
20 Cxar parolas ne vi, sed la Spirito de via Patro parolas en vi.
For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
21 Kaj frato transdonos fraton al morto, kaj patro filon; kaj infanoj ribelos kontraux gepatroj kaj mortigos ilin.
And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.
22 Kaj vi estos malamataj de cxiuj pro mia nomo; sed kiu persistos gxis la fino, tiu estos savita.
And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.
23 Kaj kiam oni vin persekutos en unu urbo, forkuru en alian; cxar vere mi diras al vi: Vi ne trairos la urbojn de Izrael, antaux ol venos la Filo de homo.
But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.
24 Discxiplo ne estas super sia instruanto, nek sklavo super sia sinjoro.
The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
25 Suficxas por la discxiplo, ke li estu kiel lia instruanto, kaj la sklavo, kiel lia sinjoro. Se oni nomis la dommastron Baal-Zebub, kiom pli ankaux liajn domanojn!
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
26 Tial ne timu ilin, cxar nenio estas kovrita, kio ne estos elmontrita, kaj nenio kasxita, kio ne estos konigita.
Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
27 Kion mi diras al vi en la mallumo, tion parolu en la lumo; kaj kion vi auxdas en la orelon, tion proklamu sur la tegmentoj.
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
28 Kaj ne timu tiujn, kiuj mortigas la korpon, sed ne povas mortigi la animon; sed prefere timu Tiun, kiu povas pereigi kaj animon kaj korpon en Gehena.
And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
29 Cxu oni ne vendas du paserojn por asaro? tamen unu el ili ne falos teren sen via Patro;
Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
30 sed ecx la haroj de via kapo estas cxiuj kalkulitaj.
But the very hairs of your head are all numbered.
31 Tial ne timu; vi valoras pli, ol multaj paseroj.
Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
32 Cxiun do, kiu konfesos mian antaux homoj, mi ankaux konfesos antaux mia Patro, kiu estas en la cxielo.
Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
33 Sed kiu malkonfesos min antaux homoj, tiun mi ankaux malkonfesos antaux mia Patro, kiu estas en la cxielo.
But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
34 Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon.
Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.
35 Cxar mi venis, por kontrauxmeti viron kontraux lian patron, kaj filinon kontraux sxian patrinon, kaj bofilinon kontraux sxian bopatrinon;
For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
36 kaj la domanoj de homo estos liaj malamikoj.
And a man's foes shall be they of his own household.
37 Kiu amas patron aux patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi; kaj kiu amas filon aux filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi.
He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
38 Kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
39 Kiu trovas sian vivon, tiu gxin perdos; kaj kiu perdas sian vivon pro mi, tiu gxin trovos.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
40 Kiu vin akceptas, tiu min akceptas; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis.
He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.
41 Kiu akceptas profeton en la nomo de profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto; kaj kiu akceptas justulon en la nomo de justulo, tiu ricevos rekompencon de justulo.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
42 Kaj kiu trinkigos nur tason da malvarma akvo al unu el cxi tiuj malgranduloj en la nomo de discxiplo, vere mi diras al vi, tiu neniel perdos sian rekompencon.
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

Cxapitro 11

1 Kaj kiam Jesuo finis siajn ordonojn al siaj dek du discxiploj, li foriris de tie, por instrui kaj prediki en iliaj urboj.
And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
2 Kaj kiam Johano auxdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj discxiploj,
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
3 por diri al li: Cxu vi estas la venonto, aux cxu ni atendu alian?
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
4 Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi auxdas kaj vidas:
Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
5 blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marsxas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj auxdas, kaj mortintoj levigxas, kaj al malricxuloj evangelio estas predikata.
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
6 Kaj felicxa estas cxiu, kiu ne falpusxigxas pro mi.
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
7 Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? cxu junkon skuatan de la vento?
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
8 Sed kion vi eliris por vidi? cxu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, trovigxas en domoj de regxoj.
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.
9 Sed kion vi eliris por vidi? cxu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton.
But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
10 Cxar li estas tiu, pri kiu estas skribite:
Jen Mi sendos Mian angxelon antaux via vizagxo, Kaj li preparos antaux vi vian vojon.
For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
11 Vere mi diras al vi: Inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano, la Baptisto; tamen tiu, kiu estas nur malgranda en la regno de la cxielo, estas pli granda ol li.
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
12 Kaj de post la tagoj de Johano, la Baptisto, gxis nun, la regno de la cxielo estas perfortata, kaj perfortuloj kaptas gxin.
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
13 Cxar cxiuj profetoj kaj la legxo profetis gxis Johano.
For all the prophets and the law prophesied until John.
14 Kaj se vi volas tion ricevi, tiu estas Elija, kiu estis venonta.
And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.
15 Kiu havas orelon por auxdi, tiu auxdu.
He that hath ears to hear, let him hear.
16 Sed al kio mi komparu cxi tiun generacion? Gxi similas al infanoj, kiuj sidas sur la placoj, kaj vokas al la ceteraj,
But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,
17 dirante: Ni flutis al vi, kaj vi ne dancis; ni lamentis, kaj vi ne ploris.
And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.
18 Cxar venis Johano, nek mangxante nek trinkante, kaj ili diras: Li havas demonon.
For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
19 La Filo de homo venis, mangxante kaj trinkante, kaj ili diras: Jen mangxegulo kaj vindrinkulo, amiko de impostistoj kaj pekuloj! Kaj la sagxeco estas pravigita de siaj faroj.
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.
20 Tiam li komenci riprocxi la urbojn, en kiuj estis faritaj la plej multaj el liaj potencaj faroj; cxar ili ne pentis.
Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:
21 Ve al vi, Hxorazin! Ve al vi, Betsaida! Cxar se en Tiro kaj Cidon estus faritaj tiuj potencajxoj, kiuj estas faritaj en vi, antaux longe ili jam pentus en sakajxo kaj cindro.
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
22 Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por Tiro kaj Cidon en la tago de jugxado, ol por vi.
But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.
23 Kaj vi, Kapernaum! cxu vi estos altigita gxis la cxielo? vi malsuprenigxos gxis Hades; cxar se en Sodom estus faritaj tiuj potencajxoj, kiuj estas faritaj en vi, gxi restus gxis hodiaux.
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
24 Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por la lando de Sodom en la tago de jugxado, ol por vi.
But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.
25 En tiu tempo Jesuo ekparolis kaj diris: Mi Vin gloras, ho Patro, Sinjoro de la cxielo kaj la tero, ke tion Vi kasxis for de sagxuloj kaj prudentuloj, kaj malkasxis al infanoj;
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
26 jes, Patro, cxar tiel estis bone antaux Vi.
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
27 Cxio estas transdonita al mi de mia Patro, kaj neniu konas la Filon krom la Patro, nek iu konas la Patron krom la Filo, kaj tiu, al kiu la Filo volas malkasxi Lin.
All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.
28 Venu al mi cxiuj, kiuj estas laborantaj kaj sxargxitaj, kaj mi vin ripozigos.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
29 Metu sur vin mian jugon, kaj lernu cxe mi, cxar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj.
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
30 Cxar mia jugo estas facila, kaj mia sxargxo estas malpeza.
For my yoke is easy, and my burden is light.

Cxapitro 12

1 En tiu tempo Jesuo iris en sabato tra la grenkampoj, kaj liaj discxiploj malsatis, kaj komencis desxiri spikojn, kaj mangxi.
At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat.
2 Sed la Fariseoj, vidinte, diris al li: Jen viaj discxiploj faras tion, kio ne estas permesata en sabato.
But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.
3 Sed li diris al ili: Cxu vi ne legis, kion faris David, kiam malsatis li kaj liaj kunuloj?
But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;
4 ke li eniris en la domon de Dio, kaj mangxis la panojn de propono, kiujn mangxi ne estis permesate al li, nek al liaj kunuloj, sed nur al la pastroj?
How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?
5 Kaj cxu vi ne legis en la legxo, kiel en sabato la pastroj en la templo profanas la sabaton kaj estas senkulpaj?
Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?
6 Sed mi diras al vi, ke alestas cxi tie io pli granda ol la templo.
But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.
7 Sed se vi komprenus, kion signifas cxi tio: Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon; vi ne kondamnus la senkulpajn.
But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.
8 Cxar la Filo de homo estas sinjoro de la sabato.
For the Son of man is Lord even of the sabbath day.
9 Kaj li foriris de tie, kaj eniris en ilian sinagogon;
And when he was departed thence, he went into their synagogue:
10 kaj jen viro, havanta manon velkintan. Kaj oni demandis al li, dirante: Cxu estas permesate sanigi en sabato? por ke ili povu lin akuzi.
And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.
11 Kaj li diris al ili: Kiu el vi, havanta unu sxafon, se gxi falos en fosajxon en sabato, ne ekprenos kaj levos gxin?
And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?
12 Kiom do viro superas sxafon! Tial estas permesate bonfari en sabato.
How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.
13 Tiam li diris al la viro: Etendu vian manon. Kaj cxi tiu etendis gxin, kaj gxi tute resanigxis kiel la alia.
Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.
14 Sed la Fariseoj eliris, kaj konsiligxis kontraux li, kiamaniere lin pereigi.
Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.
15 Kaj Jesuo, eksciante, foriris de tie, kaj multaj lin sekvis; kaj li sanigis ilin cxiujn,
But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;
16 kaj admonis ilin, ke ili ne konatigu lin;
And charged them that they should not make him known:
17 por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
18 Jen estas Mia servanto, kiun Mi elektis, Mia amata, en kiu Mia animo havas plezuron. Mi metos Mian Spiriton sur lin; Kaj li proklamos justecon al la nacioj.
Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.
19 Li ne disputados, nek lauxte krios; Kaj oni ne auxdos sur la stratoj lian vocxon.
He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.
20 Kanon rompetitan li ne rompos, Kaj mecxon senfajrigxantan li ne estingos, Gxis li elsendos jugxon por venko.
A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.
21 Kaj al lia nomo esperos la nacioj.
And in his name shall the Gentiles trust.
22 Tiam oni kondukis al li demonhavanton, blindan kaj mutan; kaj li sanigis lin, tiel ke la mutulo parolis kaj vidis.
Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.
23 Kaj miris cxiuj homamasoj, kaj diris: Cxu cxi tiu estas la filo de David?
And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?
24 Sed la Fariseoj, auxdinte, diris: Cxi tiu ne elpelas demonojn krom per Baal-Zebub, estro de la demonoj.
But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.
25 Kaj sciante iliajn pensojn, li diris al ili: Cxiu regno dividita kontraux si dezertigxas, kaj cxiu urbo aux domo dividita kontraux si ne starados;
And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:
26 kaj se Satano elpelas Satanon, li estas dividita kontraux si; kiel do staros lia regno?
And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?
27 Kaj se mi per Baal-Zebub elpelas demonojn, per kiu viaj filoj elpelas ilin? tial ili estos viaj jugxantoj.
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.
28 Sed se mi per la Spirito de Dio elpelas demonojn, tiam la regno de Dio estas veninta sur vin.
But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.
29 Kaj kiel oni povas eniri en la domon de la fortulo kaj trarabi liajn posedajxojn, se unue li ne ligos la fortulon? kaj poste li trarabos lian domon.
Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
30 Kiu ne estas kun mi, tiu estas kontraux mi; kaj kiu ne kolektas kun mi, tiu disjxetas.
He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.
31 Tial mi diras al vi: Cxia peko kaj cxia blasfemo estos pardonita el homoj; sed la blasfemo kontraux la Spirito ne estos pardonita.
Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.
32 Kaj al iu, kiu parolos vorton kontraux la Filo de homo, tio estos pardonita; sed al iu, kiu parolos kontraux la Sankta Spirito, tio ne estos pardonita en cxi tiu mondo, nek en la venonta.
And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
33 Aux faru la arbon bona kaj gxian frukton bona, aux faru la arbon malbona kaj gxian frukton malbona; cxar la arbo estas konata per la frukto.
Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.
34 Ho vipuridoj! kiel vi povas paroli bonajxojn, estante malbonaj? cxar el la abundo de la koro la busxo parolas.
O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
35 La bona homo el sia bona trezoro elmetas bonajxojn; kaj la malbona homo el sia malbona trezoro elmetas malbonajxojn.
A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.
36 Kaj mi diras al vi, ke pro cxiu senutila vorto, kiun homoj parolos, ili donos respondon en la tago de jugxado.
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
37 Cxar laux viaj vortoj vi estos pravigitaj, kaj laux viaj vortoj vi estos kondamnitaj.
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
38 Tiam iuj el la skribistoj kaj Fariseoj respondis al li, dirante: Majstro, ni deziras vidi signon de vi.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.
39 Sed li respondis kaj diris al ili: Malbona kaj adultema generacio sercxas signon; kaj neniu signo estos donita al gxi krom la signo de la profeto Jona;
But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:
40 cxar kiel Jona estis tri tagojn kaj tri noktojn en la ventro de la marmonstro, tiel la Filo de homo estos tri tagojn kaj tri noktojn en la koro de la tero.
For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
41 Viroj Nineveanoj staros en la jugxado kun cxi tiu generacio, kaj kondamnos gxin; cxar ili pentis pro la predikado de Jona; kaj jen iu pli granda ol Jona estas cxi tie.
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
42 La regxino de la sudo levigxos en la jugxado kun cxi tiu generacio, kaj kondamnos gxin; cxar sxi venis el la finoj de la tero, por auxskulti la sagxon de Salomono; kaj jen iu pli granda ol Salomono estas cxi tie.
The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
43 Sed kiam la malpura spirito eliras el homo, gxi trairas tra senakvaj lokoj, sercxante ripozon, sed ne trovas gxin.
When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.
44 Tiam gxi diras: Mi reiros al mia domo, el kie mi eliris. Kaj alveninte, gxi trovas gxin vakanta, balaita, kaj ornamita.
Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.
45 Tiam gxi iras, kaj kunprenas al si sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol gxi mem, kaj ili eniras kaj logxas tie; kaj la fina stato de tiu homo farigxas pli malbona, ol la unua. Tiel estos ankaux al cxi tiu malbona generacio.
Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.
46 Dum li ankoraux parolis al la homamasoj, jen lia patrino kaj liaj fratoj staris ekstere, dezirantaj paroli kun li.
While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.
47 Kaj iu diris al li: Jen via patrino kaj viaj fratoj staras ekstere, dezirantaj paroli kun vi.
Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.
48 Sed li responde diris al tiu, kiu parolis al li: Kiu estas mia patrino? kaj kiuj estas miaj fratoj?
But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?
49 Kaj etendinte la manon al siaj discxiploj, li diris: Jen mia patrino kaj miaj fratoj!
And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!
50 Cxar kiu ajn faros la volon de mia Patro, kiu estas en la cxielo, tiu estas mia frato kaj mia fratino kaj mia patrino.
For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

Cxapitro 13

1 En tiu tago Jesuo eliris el la domo kaj sidigxis apud la maro.
The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.
2 Kaj kolektigxis al li grandaj homamasoj, tiel ke li eniris en sxipeton, kaj sidis; kaj la tuta homamaso staris sur la marbordo.
And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.
3 Kaj li multe parolis al ili per paraboloj, dirante: Jen semisto eliris, por semi;
And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;
4 kaj dum li semis, iuj semoj falis apud la vojo, kaj la birdoj venis kaj formangxis ilin;
And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:
5 kaj aliaj falis sur sxtonajn lokojn, kie ili ne havis multe da tero; kaj tuj ili ekkreskis, cxar ili ne havis profundecon de tero;
Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:
6 kaj kiam la suno levigxis, ili brulsekigxis, kaj cxar ili ne havis radikon, ili forvelkis.
And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.
7 Kaj aliaj falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ilin;
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
8 kaj aliaj falis sur la bonan teron, kaj donis frukton, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble.
But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.
9 Kiu havas orelojn, tiu auxdu.
Who hath ears to hear, let him hear.
10 Kaj la discxiploj venis, kaj diris al li: Kial vi parolas al ili per paraboloj?
And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?
11 Kaj li respondis kaj diris al ili: Al vi estas donite scii la misterojn de la regno de la cxielo, sed al ili ne estas donite.
He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.
12 Cxar kiu ajn havas, al tiu estos donite, kaj li havos abundon; sed kiu ajn ne havas, for de tiu estos prenita ecx tio, kion li havas.
For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.
13 Tial mi parolas al ili per paraboloj; cxar vidante, ili ne rimarkas, kaj auxdante, ili ne auxdas nek komprenas.
Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.
14 Kaj por ili plenumigxis tiu profetajxo de Jesaja, kiu diras:
Auxdante, vi auxdos, sed ne komprenos; Kaj vidante, vi vidos, sed ne rimarkos;
And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:
15 Cxar la koro de tiu popolo grasigxis, Kaj iliaj oreloj auxdas malklare, Kaj siajn okulojn ili fermis; Por ke ili ne vidu per siaj okuloj, Kaj ne auxdu per siaj oreloj, Kaj ne komprenu per sia koro, Kaj ne rekonvertigxu, Kaj ke Mi ne sanigu ilin.
For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
16 Sed felicxaj estas viaj okuloj, cxar ili vidas; kaj viaj oreloj, cxar ili auxdas.
But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.
17 Vere mi diras al vi, ke multaj profetoj kaj justuloj deziris vidi tion, kion vi vidas, sed ili ne vidis; kaj auxdi tion, kion vi auxdas, sed ili ne auxdis.
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
18 Vi do auxdu la parabolon de la semisto.
Hear ye therefore the parable of the sower.
19 Kiam iu auxdas la vorton de la regno kaj ne komprenas gxin, tiam venas la malbonulo, kaj forprenas tion, kio estas semita en lia koro. Cxi tiu estas la ricevinta semon apud la vojo.
When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.
20 Kaj tiu, kiu ricevis semon sur la sxtonaj lokoj, estas tiu, kiu auxdas la vorton kaj tuj kun gxojo akceptas gxin;
But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;
21 sed li ne havas radikon en si, sed restas nur portempe, kaj kiam venas sufero aux persekuto pro la vorto, tuj li falpusxigxas.
Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.
22 Kaj kiu ricevis semon inter la dornoj, estas tiu, kiu auxdas la vorton; sed la zorgoj de la mondo kaj la trompo de ricxo sufokas la vorton, kaj li farigxas senfrukta.
He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.
23 Kaj kiu ricevis semon sur la bona tero, estas tiu, kiu auxdas la vorton kaj komprenas gxin; kaj tiu ja portas frukton, kaj donas, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble.
But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.
24 Alian parabolon li proponis al ili, dirante: La regno de la cxielo similas al homo, kiu semis bonan semon en sia kampo;
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:
25 sed dum homoj dormis, lia malamiko venis kaj semis lolon meze de la tritiko, kaj foriris.
But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.
26 Kaj kiam la trunketo kreskis kaj donis frukton, tiam aperis ankaux la lolo.
But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.
27 Kaj la sklavoj de la dommastro venis, kaj diris al li: Sinjoro, cxu vi ne semis bonan semon en via kampo? De kie do gxi havas lolon?
So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?
28 Kaj li diris al ili: Iu malamiko faris tion. Kaj la sklavoj diris al li: Cxu vi do volas, ke ni iru kaj kolektu gxin?
He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?
29 Sed li diris: Ne; por ke, kolektante la lolon, vi ne elradikigu ankaux la tritikon.
But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.
30 Lasu al ambaux kreski kune gxis la rikolto; kaj en la tempo de la rikolto mi diros al la rikoltistoj: Kolektu unue la lolon, kaj ligu gxin en faskojn, por bruligi gxin; sed kolektu la tritikon en mian grenejon.
Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.
31 Alian parabolon li proponis al ili, dirante: La regno de la cxielo similas al sinapa semeto, kiun viro prenis kaj semis en sia kampo;
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:
32 gxi vere estas pli malgranda ol cxiuj semoj, sed kreskinte, gxi estas pli granda ol la legomoj, kaj farigxas arbo, tiel ke venas la birdoj de la cxielo kaj logxas en gxiaj brancxoj.
Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.
33 Alian parabolon li parolis al ili: La regno de la cxielo similas al fermentajxo, kiun virino prenis kaj kasxis en tri mezurojn da faruno, gxis la tuto fermentis.
Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
34 Cxion tion parolis Jesuo per paraboloj al la homamasoj, kaj sen parabolo li parolis nenion al ili;
All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:
35 por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto, nome:
Mi malfermos per sentenco mian busxon; Mi eldiros enigmojn el tempo antikva.
That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.
36 Tiam forsendinte la homamasojn, li venis en la domon; kaj liaj discxiploj venis al li, dirante: Klarigu al ni la parabolon pri la lolo de la kampo.
Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.
37 Kaj responde li diris: Tiu, kiu semas la bonan semon, estas la Filo de homo;
He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;
38 kaj la kampo estas la mondo; kaj la bonaj semoj estas la filoj de la regno; kaj la lolo estas la filoj de la malbonulo;
The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;
39 kaj la malamiko, kiu ilin semis, estas la diablo; kaj la rikolto estas la fino de la mondagxo; kaj la rikoltistoj estas angxeloj.
The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.
40 Kiel do la lolo estas kolektita kaj bruligita per fajro, tiel estos cxe la fino de la mondagxo.
As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.
41 La Filo de homo elsendos siajn angxelojn, kaj ili kolektos el lia regno cxiun falpusxilon, kaj cxiujn, kiuj faras maljustecon,
The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;
42 kaj jxetos ilin en la fornon de fajro; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.
43 Tiam la justuloj brilos kiel la suno en la regno de sia Patro. Kiu havas orelojn, tiu auxdu.
Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.
44 La regno de la cxielo similas al kasxita en kampo trezoro, kiun viro trovis kaj kasxis, kaj pro gxojo li iras kaj vendas cxion, kion li posedas, kaj acxetas tiun kampon.
Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.
45 Cetere, la regno de la cxielo similas al komercisto, sercxanta belajn perlojn;
Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:
46 kaj trovinte unu multevaloran perlon, li iris kaj vendis cxion, kion li posedis, kaj acxetis gxin.
Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.
47 Plue, la regno de la cxielo similas al reto, kiu estis jxetita en la maron kaj kolektis el cxiu speco,
Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:
48 kaj kiun, kiam gxi plenigxis, oni suprentiris al la marbordo; kaj sidigxinte, ili kolektis la bonajn en ujojn, sed la malbonajn ili jxetis eksteren.
Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.
49 Tiel estos en la fino de la mondagxo: la angxeloj eliros, kaj apartigos la malbonulojn el inter la justuloj,
So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,
50 kaj jxetos ilin en la fornon de fajro; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.
51 Cxu vi komprenis cxion tion? Ili diris al li: Jes.
Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.
52 Kaj li diris al ili: Tial cxiu skribisto, discxipligita en la regnon de la cxielo, similas al dommastro, kiu elportas el sia trezorejo objektojn novajn kaj malnovajn.
Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.
53 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parabolojn, li foriris de tie.
And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.
54 Kaj veninte en sian patrujon, li instruis ilin en ilia sinagogo, tiel ke ili miris, kaj diris: De kie cxi tiu viro havas tian sagxecon kaj la potencajxojn?
And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?
55 Cxu cxi tiu ne estas la filo de la cxarpentisto? cxu lia patrino ne estas nomata Maria? kaj liaj fratoj Jakobo kaj Joses kaj Simon kaj Judas?
Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?
56 Kaj cxu liaj fratinoj ne estas cxiuj cxe ni? De kie do li cxion tion havas?
And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?
57 Kaj ili ofendigxis pro li. Sed Jesuo diris al ili: Profeto ne estas sen honoro, krom en sia patrujo kaj en sia domo.
And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.
58 Kaj pro ilia nekredemo li faris tie ne multajn potencajxojn.
And he did not many mighty works there because of their unbelief.

Cxapitro 14

1 En tiu tempo la tetrarhxo Herodo auxdis la famon pri Jesuo,
At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,
2 kaj diris al siaj servantoj: Tiu estas Johano, la Baptisto; li levigxis el la mortintoj, kaj tial tiuj potencajxoj energias en li.
And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.
3 Cxar Herodo jam arestis Johanon kaj ligis lin kaj metis lin en malliberejon pro Herodias, kiu estis edzino de lia frato Filipo.
For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife.
4 Cxar Johano diris al li: Ne decas, ke vi havu sxin.
For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.
5 Kaj dezirante mortigi lin, li timis la popolon, cxar oni opiniis lin profeto.
And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.
6 Sed kiam venis la naskotaga festo de Herodo, la filino de Herodias dancis en la mezo, kaj placxis al Herodo.
But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.
7 Tiam li jxure promesis doni al sxi ion ajn, kion sxi petos.
Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
8 Kaj sxi, instigite de sia patrino, diris: Donu al mi cxi tie sur plado la kapon de Johano, la Baptisto.
And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.
9 Kaj la regxo malgxojis; tamen pro siaj jxuroj kaj pro la kunmangxantoj li ordonis doni gxin;
And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.
10 kaj sendinte, li senkapigis Johanon en la malliberejo.
And he sent, and beheaded John in the prison.
11 Kaj oni alportis lian kapon sur plado, kaj donis gxin al la knabino, kaj sxi alportis gxin al sia patrino.
And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.
12 Kaj liaj discxiploj venis kaj forportis la korpon kaj enterigis gxin, kaj ili iris kaj rakontis tion al Jesuo.
And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.
13 Kaj Jesuo, auxdinte, foriris de tie en sxipeto al dezerta loko aparte; kaj la homamasoj, auxdinte, sekvis lin, piedirante el la urboj.
When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.
14 Kaj li elvenis, kaj vidis grandan homamason, kaj li kortusxigxis pri ili, kaj sanigis iliajn malsanulojn.
And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.
15 Kaj kiam venis la vespero, liaj discxiploj venis al li, dirante: La loko estas dezerta, kaj la horo jam pasis; forsendu la homamason, por ke ili iru en la vilagxojn kaj acxetu por si mangxajxon.
And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.
16 Sed Jesuo diris al ili: Ili ne bezonas foriri; vi donu al ili mangxi.
But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.
17 Kaj ili diris al li: Ni nenion havas cxi tie, krom kvin panoj kaj du fisxoj.
And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.
18 Kaj li diris: Alportu ilin cxi tien al mi.
He said, Bring them hither to me.
19 Kaj li ordonis al la homamasoj sidigxi sur la herbo; kaj li prenis la kvin panojn kaj la du fisxojn, kaj suprenrigardinte al la cxielo, li benis kaj dispecigis la panojn, kaj donis al la discxiploj, kaj la discxiploj al la homamasoj.
And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.
20 Kaj cxiuj mangxis kaj satigxis; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj dek du plenajn korbojn.
And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.
21 Kaj la mangxantoj estis cxirkaux kvin mil viroj, krom virinoj kaj infanoj.
And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.
22 Kaj tuj li devigis la discxiplojn eniri en la sxipeton kaj iri antaux li al la alia bordo, gxis li forsendos la homamason.
And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.
23 Kaj forsendinte la homamason, li supreniris sur la monton sola, por pregxi; kaj kiam vesperigxis, li estis tie sola.
And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.
24 Sed la sxipeto jam estis meze de la maro, turmentata de la ondoj; cxar la vento estis kontrauxa.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.
25 Kaj en la kvara gardoparto de la nokto li venis al ili, irante sur la maro.
And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.
26 Sed la discxiploj, vidante lin iranta sur la maro, maltrankviligxis, dirante: Jen fantomo; kaj ili ekkriis pro timo.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.
27 Sed tuj Jesuo parolis al ili, dirante: Kuragxu; gxi estas mi; ne timu.
But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.
28 Kaj responde al li Petro diris: Sinjoro, se gxi estas vi, ordonu min veni al vi sur la akvo.
And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.
29 Kaj li diris: Venu. Kaj Petro, malsuprenirinte el la sxipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo.
And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.
30 Sed vidante la venton, li timis, kaj komencante subakvigxi, li ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min.
But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.
31 Kaj tuj Jesuo etendis la manon kaj ektenis lin, dirante al li: Ho malgrandfidulo, kial vi dubis?
And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?
32 Kaj kiam ili supreniris en la sxipeton, la vento cxesigxis.
And when they were come into the ship, the wind ceased.
33 Kaj tiuj, kiuj estis en la sxipeto, adorklinigxis al li, dirante: Vere vi estas Filo de Dio.
Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.
34 Kaj transirinte, ili alvenis teren cxe Genesaret.
And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.
35 Kaj kiam la viroj de tiu loko ekkonis lin, ili sendis en la tutan cxirkauxajxon, kaj venigis al li cxiujn malsanulojn;
And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;
36 kaj ili petis lin, ke ili nur tusxu la randon de lia mantelo; kaj cxiuj, kiuj tusxis, estis tute resanigitaj.
And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

Cxapitro 15

1 Tiam alvenis al Jesuo el Jerusalem Fariseoj kaj skribistoj, dirante:
Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,
2 Kial viaj discxiploj transpasxas la tradicion de la antauxuloj? cxar ili ne lavas siajn manojn, kiam ili mangxas panon.
Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.
3 Kaj li responde diris al ili: Kial vi ankaux transpasxas la ordonon de Dio per via tradicio?
But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?
4 Cxar Dio diris: Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj: Kiu malbenas sian patron aux sian patrinon, tiu nepre mortu.
For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.
5 Sed vi diras: Se iu diros al sia patro aux al sia patrino: Oferdono estu tio, per kio vi povus profiti de mi,
But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;
6 tiu ne devas respekti sian patron aux sian patrinon. Kaj vi vantigis la vorton de Dio per via tradicio.
And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.
7 Ho hipokrituloj, bone profetis Jesaja pri vi, dirante:
Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,
8 Cxi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj, Sed ilia koro estas malproksime de Mi.
This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.
9 Sed vane ili Min adoras, Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj.
But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
10 Kaj alvokinte al si la homamason, li diris al ili: Auxskultu kaj komprenu:
And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:
11 Ne tio, kio eniras en la busxon, profanas la homon; sed kio eliras el la busxo, tio profanas la homon.
Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.
12 Tiam veninte, la discxiploj diris al li: Cxu vi scias, ke la Fariseoj ofendigxis, kiam ili auxdis tiun diron?
Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?
13 Sed li responde diris: Cxiu kreskajxo, kiun mia cxiela Patro ne plantis, estos elradikigita.
But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.
14 Lasu ilin; ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj. Kaj se blindulo kondukas blindulon, ambaux falos en fosajxon.
Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.
15 Kaj Petro responde diris al li: Klarigu al ni tiun parabolon.
Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.
16 Kaj li diris: Cxu vi ankaux estas ecx ankoraux sen kompreno?
And Jesus said, Are ye also yet without understanding?
17 Cxu vi ne konscias, ke cxio, eniranta en la busxon, pasas en la ventron kaj estas eljxetata en apartan lokon?
Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?
18 Sed tio, kio eliras el la busxo, elvenas el la koro, kaj profanas la homon.
But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.
19 Cxar el la koro eliras malvirtaj pensoj, mortigoj, adultoj, malcxastajxoj, sxteloj, falsatestoj, blasfemoj:
For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:
20 jen tio, kio profanas la homon, sed mangxi kun manoj nelavitaj ne profanas la homon.
These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.
21 Kaj elirinte de tie, Jesuo foriris en la regionojn apud Tiro kaj Cidon.
Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.
22 Kaj jen virino Kanaana, veninte el tiuj limlandoj, kriis, dirante: Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono.
And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.
23 Sed li ne respondis al sxi ecx unu vorton. Kaj alveninte, liaj discxiploj petis lin, dirante: Forsendu sxin, cxar sxi krias post ni.
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.
24 Kaj li responde diris: Mi ne estas sendita, krom al la perditaj sxafoj el la domo de Izrael.
But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.
25 Sed sxi venis kaj adorklinigxis al li, dirante: Sinjoro, helpu min.
Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.
26 Sed li responde diris: Ne decas preni la panon de la infanoj kaj jxeti gxin al la hundetoj.
But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.
27 Sed sxi diris: Jes, Sinjoro; cxar ecx la hundetoj mangxas el la panpecetoj, kiuj falas de la tablo de iliaj sinjoroj.
And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.
28 Tiam responde Jesuo diris al sxi: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj sxia filino estis sanigita de post tiu horo.
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.
29 Kaj transirinte de tie, Jesuo venis apud la maron de Galileo; kaj suprenirinte sur la monton, li sidigxis tie.
And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.
30 Kaj alvenis al li grandaj homamasoj, havante kun si homojn lamajn, blindajn, mutajn, kriplajn, kun multaj aliaj, kaj metis ilin apud liajn piedojn; kaj li sanigis ilin;
And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them:
31 tiel ke la homamaso miris, vidante mutulojn parolantaj, kriplulojn sanaj, kaj lamulojn piedirantaj, kaj blindulojn vidantaj; kaj ili gloris la Dion de Izrael.
Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.
32 Kaj Jesuo, alvokinte al si siajn discxiplojn, diris: Mi kortusxigxas pro la homamaso, cxar jam tri tagojn ili restas cxe mi, kaj nenion havas mangxi; kaj mi ne volas forsendi ilin fastantaj, por ke ili ne lacigxu sur la vojo.
Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.
33 Kaj la discxiploj diris al li: De kie ni povas ricevi en la dezerto tiom da panoj, por satigi tiom da homoj?
And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?
34 Kaj Jesuo diris al ili: Kiom da panoj vi havas? Kaj ili diris: Sep, kaj kelkajn malgrandajn fisxojn.
And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.
35 Kaj li ordonis al la homamaso sidigxi sur la tero;
And he commanded the multitude to sit down on the ground.
36 kaj li prenis la sep panojn kaj la fisxojn; kaj doninte dankon, li dispecigis ilin, kaj donis al la discxiploj, kaj la discxiploj al la homamasoj.
And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.
37 Kaj cxiuj mangxis kaj satigxis; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj sep korbegojn plenajn.
And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full.
38 Kaj la mangxantoj estis kvar mil viroj, krom virinoj kaj infanoj.
And they that did eat were four thousand men, beside women and children.
39 Kaj forsendinte la homamasojn, li eniris en la sxipeton, kaj venis en la regionojn de Magadan.
And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.

Cxapitro 16

1 Kaj alvenis la Fariseoj kaj la Sadukeoj, kaj por provi lin postulis, ke li montru al ili signon el la cxielo.
The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.
2 Kaj responde li diris al ili: Kiam vesperigxas, vi diras: Estos bona vetero, cxar la cxielo rugxigxas;
He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.
3 kaj frumatene: Estos hodiaux malbona vetero, cxar la cxielo rugxigxas kolere. La vizagxon de la cxielo vi povas jugxi, sed la signojn de la tempo vi ne povas.
And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?
4 Generacio malbona kaj adultema sercxas signon; kaj signo ne estos donita al gxi, krom la signo de Jona. Kaj lasinte ilin, li foriris.
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
5 Kaj la discxiploj, transirinte al la alia bordo, forgesis preni panojn.
And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.
6 Sed Jesuo diris al ili: Zorgu, kaj gardu vin kontraux la fermentajxo de la Fariseoj kaj Sadukeoj.
Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.
7 Kaj ili diskutis inter si, dirante: Cxar ni ne prenis panojn.
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.
8 Sed Jesuo, eksciante tion, diris: Kial vi diskutas inter vi, ho malgrandfiduloj, pro tio, ke vi ne prenis panojn?
Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?
9 Cxu vi ankoraux ne konscias, nek memoras la kvin panojn de la kvin mil, kaj kiom da korboj vi kolektis?
Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?
10 Nek la sep panojn de la kvar mil, kaj kiom da korbegoj vi kolektis?
Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
11 Kial vi ne komprenas, ke ne pri panoj mi diris al vi: Gardu vin kontraux la fermentajxo de la Fariseoj kaj Sadukeoj?
How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?
12 Tiam ili ekkomprenis, ke li admonis ilin sin gardi ne kontraux la fermentajxo de panoj, sed kontraux la instruado de la Fariseoj kaj Sadukeoj.
Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
13 Kaj Jesuo, veninte en la regionojn de Cezarea Filipi, demandis siajn discxiplojn, dirante: Kiu, diras la homoj, ke mi, la Filo de homo, estas?
When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?
14 Kaj ili diris: Laux iuj: Johano, la Baptisto; laux aliaj: Elija; kaj laux aliaj: Jeremia, aux unu el la profetoj.
And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.
15 Li diris al ili: Sed vi, kiu vi diras, ke mi estas?
He saith unto them, But whom say ye that I am?
16 Kaj responde Simon Petro diris: Vi estas la Kristo, la Filo de la vivanta Dio.
And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
17 Kaj Jesuo responde diris al li: Felicxa vi estas, Simon Bar- Jona; cxar ne karno kaj sango tion malkasxis al vi, sed mia Patro, kiu estas en la cxielo.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
18 Kaj mi diras al vi, ke vi estas Petro, kaj sur cxi tiu roko mi konstruos mian eklezion; kaj pordegoj de Hades ne superfortos gxin.
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
19 Mi donos al vi la sxlosilojn de la regno de la cxielo; kaj kion ajn vi ligos sur la tero, tio estos ligita en la cxielo; kaj kion ajn vi malligos sur la tero, tio estos malligita en la cxielo.
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.
20 Tiam li admonis la discxiplojn, ke ili diru al neniu, ke li estas la Kristo.
Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.
21 De post tiu tempo Jesuo komencis montri al siaj discxiploj, ke li devas iri al Jerusalem, kaj multe suferi cxe la pliagxuloj kaj cxefpastroj kaj skribistoj, kaj esti mortigita, kaj la trian tagon relevigxi.
From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.
22 Kaj Petro prenis lin, kaj komencis admoni lin, dirante: Kompaton al vi, Sinjoro! tio ne estu al vi!
Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.
23 Sed turninte sin, li diris al Petro: Iru malantaux min, Satano; vi estas faligilo por mi, cxar vi havas pensojn ne laux Dio, sed laux homoj.
But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.
24 Tiam Jesuo diris al siaj discxiploj: Se iu volas veni post mi, li abnegaciu sin, kaj levu sian krucon, kaj sekvu min;
Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
25 cxar kiu volos savi sian animon, tiu gxin perdos; kaj kiu perdos sian animon pro mi, tiu gxin trovos.
For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
26 Cxar kiel profitus homo, se li gajnus la tutan mondon kaj perdus sian animon? Aux kion homo donu intersxangxe por sia animo?
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?
27 Cxar la Filo de homo venos en la gloro de sia Patro kun siaj angxeloj, kaj tiam li redonos al cxiu laux liaj faroj.
For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.
28 Vere mi diras al vi: Inter la cxi tie starantaj estas iuj, kiuj neniel gustumos morton, antaux ol ili vidos la Filon de homo venantan en sia regno.
Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Cxapitro 17

1 Kaj post ses tagoj Jesuo prenis kun si Petron, kaj Jakobon, kaj Johanon, lian fraton, kaj kondukis ilin sur altan monton aparte;
And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
2 kaj li estis aliformita antaux ili, kaj lia vizagxo lumis kiel la suno, kaj liaj vestoj farigxis blankaj kiel la lumo.
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
3 Kaj jen aperis al ili Moseo kaj Elija, parolantaj kun li.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
4 Kaj Petro responde diris al Jesuo: Sinjoro, estas bone por ni esti cxi tie. Se vi volas, mi faros cxi tie tri lauxbojn: unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
5 Dum li ankoraux parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen vocxo el la nubo, dirante: Cxi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; auxskultu lin.
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
6 Kaj auxdinte tion, la discxiploj falis sur sian vizagxon, kaj tre timis.
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
7 Kaj Jesuo alvenis kaj ektusxis ilin, kaj diris: Levigxu, kaj ne timu.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
8 Kaj levinte siajn okulojn, ili vidis neniun krom Jesuo sola.
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
9 Kaj dum ili malsupreniris de la monto, Jesuo ordonis al ili, dirante: Rakontu al neniu la vizion, gxis la Filo de homo relevigxos el la mortintoj.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
10 Kaj liaj discxiploj demandis lin, dirante: Kial do diras la skribistoj, ke Elija devas veni antauxe?
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
11 Kaj li responde diris: Vere Elija venas antauxe, kaj restarigos cxion;
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
12 sed mi diras al vi, ke Elija jam venis, kaj oni ne konis lin, sed faris al li cxion, kion ili volis. Tiel ankaux la Filo de homo estas suferonta sub ili.
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
13 Tiam la discxiploj komprenis, ke li parolis al ili pri Johano, la Baptisto.
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
14 Kaj kiam li venis al la homamaso, venis al li viro, genuante antaux li, kaj dirante:
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
15 Sinjoro, kompatu mian filon, cxar li frenezas kaj forte suferas; cxar ofte li falas en la fajron kaj ofte en la akvon.
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
16 Kaj mi venigis lin al viaj discxiploj, kaj ili ne povis lin sanigi.
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
17 Kaj Jesuo responde diris: Ho senfida kaj perversa generacio, gxis kiam mi estos kun vi? gxis kiam mi toleros vin? venigu lin al mi cxi tien.
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
18 Kaj Jesuo severe admonis lin; kaj la demono eliris el li, kaj la knabo resanigxis en tiu sama horo.
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
19 Tiam la discxiploj, veninte al Jesuo aparte, diris: Pro kio ni ne povis elpeli gxin?
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
20 Kaj li respondis al ili: Pro la malgrandeco de via fido; cxar vere mi diras al vi: Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo, vi diros al cxi tiu monto: Translokigxu tien de cxi tie, kaj gxi translokigxos; kaj nenio estos neebla por vi.
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
21 Sed cxi tiu speco ne eliras, krom per pregxado kaj fastado.
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
22 Kaj kiam ili kolektigxis en Galileo, Jesuo diris al ili: La Filo de homo estos transdonita en la manojn de homoj;
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
23 kaj ili mortigos lin, kaj la trian tagon li levigxos. Kaj ili tre malgxojis.
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
24 Kaj kiam ili venis en Kapernaumon, venis al Petro la ricevistoj de la du drahxmoj, kaj diris: Cxu via majstro pagas la du drahxmojn?
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
25 Li respondis: Jes. Kaj kiam li venis en la domon, Jesuo unue parolis al li, dirante: Kiel sxajnas al vi, Simon? de kiuj prenas la regxoj de la tero imposton aux tributon? de siaj filoj aux de la fremduloj?
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
26 Kaj kiam li diris: De la fremduloj; Jesuo diris: Sekve la filoj estas liberaj.
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
27 Sed, por ke ni ne ofendu ilin, iru al la maro kaj jxetu hoketon, kaj prenu la fisxon unue venintan, kaj malferminte gxian busxon, vi trovos stateron. Prenu gxin, kaj donu al ili por mi kaj vi.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

Cxapitro 18

1 En tiu horo la discxiploj venis al Jesuo, dirante: Kiu do estas la plej granda en la regno de la cxielo?
At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?
2 Kaj alvokinte al si infanon, li starigis gxin meze de ili,
And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
3 kaj diris: Vere mi diras al vi: Se vi ne turnigxos kaj ne farigxos kiel infanoj, vi neniel eniros en la regnon de la cxielo.
And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.
4 Kiu do humiligos sin, kiel cxi tiu infano, tiu estas la plej granda en la regno de la cxielo.
Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
5 Kaj kiu akceptos unu tian infanon en mia nomo, tiu akceptas min;
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
6 sed kiu igos fali unu el cxi tiuj malgranduloj, kiuj kredas al mi, estus pli bone por tiu, se granda muelsxtono estus pendigita cxirkaux lia kolo, kaj se li estus subakvigita en la profundon de la maro.
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.
7 Ve al la mondo pro faliloj! cxar estas necese, ke venu faliloj, sed ve al tiu homo, per kiu la falilo venas!
Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!
8 Kaj se via mano aux via piedo faligas vin, detrancxu gxin kaj forjxetu gxin de vi: estas bone por vi eniri en vivon kripla aux lama prefere ol, havante du manojn aux du piedojn, esti enjxetita en la eternan fajron.
Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.
9 Kaj se via okulo faligas vin, elsxiru gxin kaj forjxetu gxin de vi; estas bone por vi eniri en vivon unuokula prefere ol, havante du okulojn, esti enjxetita en Gehenan de fajro.
And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.
10 Gardu vin, ke vi ne malestimu unu el tiuj malgranduloj; cxar mi diras al vi, ke iliaj angxeloj en la cxielo cxiam rigardas la vizagxon de mia Patro, kiu estas en la cxielo.
Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
11 Cxar la Filo de homo venis, por savi tion, kio estis perdita.
For the Son of man is come to save that which was lost.
12 Kiel vi pensas? Se viro havas cent sxafojn, kaj unu el ili erarvagis, cxu li ne lasas la nauxdek naux, kaj iras al la montoj, kaj sercxas tiun, kiu erarvagis?
How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?
13 Kaj se okazas, ke li trovas gxin, vere mi diras al vi, li plimulte gxojas pri gxi, ol pri la nauxdek naux, kiuj ne erarvagis.
And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.
14 Tiel same ne estas la volo de via Patro, kiu estas en la cxielo, ke unu el cxi tiuj malgranduloj pereu.
Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.
15 Kaj se via frato pekos kontraux vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li auxskultos vin, vi gajnos vian fraton.
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
16 Sed se li ne auxskultos, prenu ankaux unu aux du kun vi, por ke per la busxo de du aux tri atestantoj cxiu vorto estu konfirmita.
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
17 Kaj se li rifuzos auxskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankaux rifuzos auxskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto.
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.
18 Vere mi diras al vi, ke cxio, kion vi ligos sur la tero, estos ligita en la cxielo; kaj cxio, kion vi malligos sur la tero, estos malligita en la cxielo.
Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.
19 Cetere mi diras al vi, ke se du el vi konsentos sur la tero pri ia pripetota afero, gxi estos farita al ili de mia Patro, kiu estas en la cxielo.
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
20 Cxar kie du aux tri kunvenas en mia nomo, tie mi estas meze de ili.
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
21 Tiam Petro venis kaj diris al li: Sinjoro, kiomfoje povu peki mia frato kontraux mi, kaj mi pardonu lin? gxis sep fojoj?
Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
22 Jesuo diris al li: Mi ne diras al vi: Gxis sep fojoj; sed: Gxis sepdekoble sep fojoj.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
23 Tial la regno de la cxielo similas al regxo, kiu volis fari kalkulon kun siaj servistoj.
Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.
24 Kaj kiam li komencis la kunkalkuladon, oni alkondukis al li unu, kiu estis sxuldanto por dek mil talantoj.
And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.
25 Sed cxar li ne havis, per kio pagi, lia sinjoro ordonis, ke estu venditaj li kaj lia edzino kaj liaj infanoj, kaj cxio, kion li posedis, kaj ke estu pago.
But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
26 Tiam la servisto, falinte, klinigxis antaux li, dirante: Sinjoro, paciencu pri mi, kaj mi pagos al vi cxion.
The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.
27 Kaj la sinjoro de tiu servisto, kortusxite, liberigis lin kaj pardonis al li la sxuldon.
Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.
28 Sed elirinte, tiu servisto trovis kunserviston, kiu sxuldis al li cent denarojn; kaj li kaptis kaj eksufokis lin, dirante: Pagu tion, kion vi sxuldas.
But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.
29 Kaj falinte antaux li, la kunservisto petegis lin, dirante: Paciencu pri mi, kaj mi pagos al vi.
And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.
30 Sed li ne volis; sed foriris kaj jxetis lin en malliberejon, gxis li pagos tion, kio estas sxuldata.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
31 Tiam liaj kunservistoj, vidinte tion, kio okazis, tre cxagrenigxis; kaj veninte, rakontis al sia sinjoro cxion, kio okazis.
So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.
32 Tiam lia sinjoro, alvokinte lin, diris: Vi malbona servisto, mi pardonis al vi tiun tutan sxuldon, cxar vi petegis min;
Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:
33 cxu vi ankaux ne devis kompati vian kunserviston, kiel mi kompatis vin?
Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?
34 Kaj lia sinjoro koleris, kaj transdonis lin al la turmentistoj, gxis li pagos cxion al li sxuldatan.
And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.
35 Tiel same mia cxiela Patro faros al vi, se vi ne pardonas el viaj koroj, cxiu al sia frato.
So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

Cxapitro 19

1 Kaj kiam Jesuo finis cxi tiujn parolojn, li foriris el Galileo, kaj venis en la limojn de Judujo trans Jordan;
And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
2 kaj grandaj homamasoj lin sekvis, kaj li sanigis ilin tie.
And great multitudes followed him; and he healed them there.
3 Kaj venis al li Fariseoj, provante lin, kaj dirante: Cxu estas permesate forsendi sian edzinon pro cxia kauxzo?
The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
4 Kaj responde li diris: Cxu vi ne legis, ke en la komenco la Kreinto faris ilin vira kaj virina,
And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
5 kaj diris: Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aligxos al sia edzino; kaj ili estos unu karno?
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
6 Sekve ili jam estas ne du, sed unu karno. Kion do Dio kunigis, tion homo ne disigu.
Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
7 Ili diris al li: Kial do Moseo ordonis doni eksedzigan leteron, kaj forsendi sxin?
They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?
8 Li diris al ili: Moseo, pro la malmoleco de via koro, permesis al vi forsendi viajn edzinojn; sed ne estis tiel de la komenco.
He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
9 Sed mi diras al vi: Kiu forsendos sian edzinon krom pro malcxasteco, kaj edzigxos kun alia, tiu adultas; kaj kiu edzigxas kun la forsenditino, tiu adultas.
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
10 La discxiploj diris al li: Se tia estas la rilato de viro al virino, ne estas oportune edzigxi.
His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
11 Sed li diris al ili: Ne cxiuj homoj akceptas cxi tiun diron, sed nur tiuj, al kiuj tio estas donita.
But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
12 Cxar estas euxnukoj, kiuj estas naskitaj tiaj el la patrina ventro; kaj estas euxnukoj, kiuj estis euxnukigitaj de homoj; kaj estas euxnukoj, kiuj euxnukigis sin pro la regno de la cxielo. Kiu povas tion akcepti, tiu akceptu.
For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.
13 Tiam oni venigis al li infanojn, por ke li metu la manojn sur ilin kaj pregxu; kaj la discxiploj admonis ilin.
Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
14 Sed Jesuo diris: Lasu la infanojn, kaj ne malhelpu ilin, veni al mi; cxar el tiaj estas la regno de la cxielo.
But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
15 Kaj metinte la manojn sur ilin, li foriris de tie.
And he laid his hands on them, and departed thence.
16 Kaj jen unu viro, veninte al li, diris: Majstro, kian bonon mi faru, por ke mi ricevu eternan vivon?
And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?
17 Li diris al li: Kial vi min demandas pri bono? Ekzistas Unu, kiu estas bona; sed se vi deziras eniri en la vivon, observu la ordonojn.
And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
18 Li diris al li: Kiujn? Kaj Jesuo diris: Ne mortigu; Ne adultu; Ne sxtelu; Ne parolu malveran ateston;
He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,
19 Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
20 La junulo diris al li: Cxion tion mi observis; kio ankoraux mankas al mi?
The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?
21 Jesuo diris al li: Se vi deziras esti perfekta, iru, vendu viajn posedajxojn, kaj donu al malricxuloj, kaj vi havos trezoron en la cxielo; kaj venu, sekvu min.
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
22 Sed auxdinte tiun diron, la junulo foriris malgxoja, cxar li havis multajn posedajxojn.
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
23 Kaj Jesuo diris al siaj discxiploj: Vere mi diras al vi: Malfacile ricxulo eniros en la regnon de la cxielo.
Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.
24 Kaj cetere mi diras al vi: Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por ricxulo eniri en la regnon de Dio.
And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
25 Kiam la discxiploj tion auxdis, ili forte miregis, dirante: Kiu do povas esti savita?
When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
26 Kaj Jesuo, rigardante ilin, diris al ili: Cxe homoj tio estas neebla, sed cxe Dio cxio estas ebla.
But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
27 Tiam Petro responde diris al li: Jen ni cxion forlasis, kaj vin sekvis; kion do ni havos?
Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?
28 Jesuo diris al ili: Vere mi diras al vi, ke vi, kiuj min sekvis, en la renaskado, kiam la Filo de homo sidos sur la trono de sia gloro, vi ankaux sidos sur dek du tronoj, jugxante la dek du tribojn de Izrael.
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
29 Kaj cxiu, kiu forlasis domojn aux fratojn aux fratinojn aux patron aux patrinon aux infanojn aux kampojn pro mia nomo, ricevos multoble kaj heredos eternan vivon.
And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
30 Sed multaj unuaj estos lastaj, kaj lastaj estos unuaj.
But many that are first shall be last; and the last shall be first.

Cxapitro 20

1 Cxar la regno de la cxielo similas al domomastro, kiu eliris frumatene, por dungi laboristojn por sia vinbergxardeno.
For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
2 Kaj kontraktinte kun la laboristoj po unu denaro por la tago, li ilin sendis en sian vinberejon.
And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
3 Kaj elirinte cxirkaux la tria horo, li vidis aliajn starantajn senokupe sur la placo;
And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
4 kaj li diris al ili: Vi ankaux iru en la vinberejon, kaj kiom estas justa, tiom mi donos al vi. Kaj ili iris.
And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
5 Denove elirinte cxirkaux la sesa horo kaj la nauxa, li agis simile.
Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
6 Kaj elirinte cxirkaux la dek-unua horo, li trovis aliajn starantajn; kaj li diris al ili: Kial vi staras cxi tie senokupe la tutan tagon?
And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
7 Ili diris al li: Cxar neniu nin dungis. Li diris al ili: Vi ankaux iru en la vinberejon.
They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
8 Kaj kiam vesperigxis, la sinjoro de la vinberejo diris al sia administranto: Alvoku la laboristojn, kaj donu al ili la salajron, komencante de la lastaj gxis la unuaj.
So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
9 Kaj venis tiuj, kiuj estis dungitaj cxirkaux la dek-unua horo, kaj ili ricevis po unu denaro.
And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
10 Kaj kiam la unuaj venis, ili supozis, ke ili ricevos pli; kaj ili ankaux ricevis po unu denaro.
But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
11 Kaj tion ricevinte, ili murmuris kontraux la domomastro,
And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
12 dirante: Tiuj lastaj laboris nur unu horon, kaj vi faris ilin egalaj kun ni, kiuj elportis la sxargxon de la tago kaj la varmegon.
Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
13 Sed li responde diris al unu el ili: Amiko, mi ne faras al vi maljustajxon; cxu vi ne kontraktis kun mi por unu denaro?
But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
14 Prenu do la vian kaj foriru; mi volas doni al cxi tiu lasta tiel same, kiel al vi.
Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
15 Cxu ne estas permesate al mi, fari kun la mia tion, kion mi volas? aux cxu via okulo estas malbona tial, ke mi estas bona?
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
16 Tiel la lastaj estos unuaj, kaj la unuaj estos lastaj.
So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
17 Kaj suprenirante al Jerusalem, Jesuo prenis la dek du discxiplojn aparte, kaj sur la vojo li diris al ili:
And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
18 Jen ni supreniras al Jerusalem; kaj la Filo de homo estos transdonita al la cxefpastroj kaj skribistoj; kaj ili kondamnos lin al morto,
Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
19 kaj transdonos lin al la nacianoj, por moki kaj skurgxi kaj krucumi; kaj la trian tagon li relevigxos.
And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
20 Tiam venis al li la patrino de la filoj de Zebedeo, kun siaj filoj, adorklinigxante kaj farante al li peton.
Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
21 Li diris al sxi: Kion vi volas? Sxi diris al li: Ordonu, ke cxi tiuj miaj du filoj povu sidi, unu dekstre de vi kaj la dua maldekstre, en via regno.
And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
22 Sed Jesuo responde diris: Vi ne scias, kion vi petas. Cxu vi povas trinki la kalikon, kiun mi trinkos? Ili diris al li: Ni povas.
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
23 Li diris al ili: Mian kalikon vi ja trinkos; sed sidi dekstre de mi kaj maldekstre, tion doni ne apartenas al mi, sed gxi estas por tiuj, por kiuj gxi estas preparita de mia Patro.
And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
24 Kaj auxdinte, la dek indignis kontraux la du fratoj.
And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
25 Sed Jesuo, alvokinte ilin al si, diris: Vi scias, ke la regantoj de la nacioj kondutas kiel sinjoroj super ili, kaj iliaj granduloj ekzercas auxtoritaton super ili.
But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
26 Ne tiel estos inter vi; sed kiu volas esti granda inter vi, tiu estu via servanto;
But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
27 kaj kiu volas esti la unua inter vi, tiu estu via servisto;
And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
28 same kiel la Filo de homo venis, ne por esti servata, sed por servi, kaj por doni sian vivon kiel elacxeton por multaj.
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
29 Kaj kiam ili eliris el Jerihxo, granda homamaso lin sekvis.
And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
30 Kaj jen du blinduloj, sidantaj apud la vojo, auxdinte, ke Jesuo preterpasas, ekkriis, dirante: Sinjoro, kompatu nin, ho filo de David.
And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David.
31 Kaj la homamaso admonis ilin, ke ili silentu, sed ili plimulte kriis, dirante: Sinjoro, kompatu nin, ho filo de David.
And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David.
32 Kaj Jesuo, haltinte, alvokis ilin, kaj diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi?
And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
33 Ili diris al li: Sinjoro, ke niaj okuloj estu malfermitaj.
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
34 Kaj Jesuo, kortusxite, tusxis iliajn okulojn; kaj tuj ili ricevis vidpovon, kaj sekvis lin.
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.

Cxapitro 21

1 Kaj kiam ili alproksimigxis al Jerusalem, kaj venis al Betfage, al la monto Olivarba, tiam Jesuo sendis du discxiplojn,
And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
2 dirante al ili: Iru en la vilagxon, kiu estas kontraux vi, kaj vi tuj trovos azeninon ligitan, kaj azenidon kun gxi. Ilin malligu kaj alkonduku al mi.
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
3 Kaj se iu diros ion al vi, respondu: La Sinjoro bezonas ilin; kaj tuj li sendos ilin.
And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
4 Kaj cxi tio okazis, por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto, nome:
All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
5 Diru al la filino de Cion: Jen via Regxo iras al vi, Humila kaj rajdanta sur azeno, Kaj azenido, filo de sxargxobesto.
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
6 Kaj la discxiploj iris, kaj faris, kiel Jesuo ordonis al ili,
And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
7 kaj alkondukis la azeninon kaj la azenidon, kaj surmetis sur ilin siajn vestojn; kaj li sidis sur tion.
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
8 Kaj la pli granda parto de la homamaso sternis siajn vestojn sur la vojo; kaj aliaj detrancxis brancxojn de la arboj, kaj dismetis ilin sur la vojon.
And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
9 Kaj la homamaso, kiu iris antaux li, kaj kiu sekvis lin, kriis, dirante: Hosana al la Filo de David! Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo; Hosana en la supera alto!
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
10 Kaj li eniris en Jerusalemon, kaj la tuta urbo malkvietigxis, dirante: Kiu estas cxi tiu?
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
11 Kaj la homamasoj diris: Cxi tiu estas la profeto, Jesuo el Nazaret en Galileo.
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
12 Kaj Jesuo eniris en la templon de Dio, kaj elpelis cxiujn vendantojn kaj acxetantojn en la templo, kaj renversis la tablojn de la monsxangxistoj, kaj la segxojn de la vendantoj de kolomboj;
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
13 kaj li diris al ili: Estas skribite: Mia domo estas nomata domo de pregxo; sed vi faris gxin kaverno de rabistoj.
And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
14 Kaj blinduloj kaj lamuloj venis al li en la templo, kaj li sanigis ilin.
And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
15 Sed la cxefpastroj kaj skribistoj, vidinte la mirindajxojn, kiujn li faris, kaj la knabojn kriantajn en la templo, kaj dirantajn: Hosana al la Filo de David, indignis,
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased,
16 kaj diris al li: Cxu vi auxdas, kion cxi tiuj diras? Kaj Jesuo diris al ili: Jes; cxu vi neniam legis: El la busxo de junaj infanoj kaj sucxinfanoj Vi perfektigis lauxdon?
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
17 Kaj lasinte ilin, li eliris el la urbo al Betania, kaj tie logxis.
And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
18 Kaj matene, dum li revenis al la urbo, li malsatis.
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
19 Kaj vidante figarbon apud la vojo, li iris al gxi, kaj trovis sur gxi nenion krom folioj; kaj li diris al gxi: Ne plu estu frukto sur vi por eterne. Kaj tuj la figarbo forvelkis.
And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
20 Kaj kiam la discxiploj vidis, ili miris, dirante: Kiel rapide la figarbo forvelkis!
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
21 Kaj Jesuo responde diris al ili: Vere mi diras al vi: Se vi havos fidon kaj ne dubos, vi ne nur faros la aferon de la figarbo, sed ecx se vi diros al cxi tiu monto: Estu formovita kaj jxetita en la maron; tio plenumigxos.
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
22 Kaj cxion, kion vi petos per pregxado, kredante, vi ricevos.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
23 Kaj kiam li jam venis en la templon, la cxefpastroj kaj la pliagxuloj de la popolo venis al li, dum li instruis, kaj ili diris: Laux kia auxtoritato vi faras cxi tion? kaj kiu donis al vi tian auxtoritaton?
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
24 Kaj Jesuo responde diris al ili: Mi ankaux faros al vi unu demandon; kaj se vi tion diros al mi, mi ankaux diros al vi, laux kia auxtoritato mi faras cxi tion.
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
25 La baptado de Johano, de kie gxi estis? El la cxielo, aux el homoj? Kaj ili diskutis inter si, dirante: Se ni diros: El la cxielo, li diros al ni: Kial do vi ne kredis al li?
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
26 Sed se ni diros: El homoj, ni timas la popolon, cxar cxiuj opinias Johanon profeto.
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
27 Kaj ili responde diris al Jesuo: Ni ne scias. Li ankaux diris al ili: Kaj mi ne diras al vi, laux kia auxtoritato mi faras cxi tion.
And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
28 Kiel sxajnas al vi? Unu viro havis du filojn; kaj li venis al la unua, kaj diris: Filo, iru hodiaux kaj laboru en la vinbergxardeno.
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
29 Kaj li respondis kaj diris: Mi ne volas; sed poste li pentis kaj iris.
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
30 Kaj li venis al la dua, kaj diris tion saman. Kaj li responde diris: Mi iros, sinjoro; kaj ne iris.
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
31 Kiu el la du plenumis la volon de la patro? Ili diris: La unua. Jesuo diris al ili: Vere mi diras al vi, ke la impostistoj kaj malcxastistinoj iras antaux vi en la regnon de Dio.
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
32 Cxar Johano venis al vi en vojo de justeco, kaj vi ne kredis al li; sed la impostistoj kaj malcxastistinoj kredis al li. Kaj vi, kiam vi vidis, ecx ne pentis poste, por kredi al li.
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
33 Auxskultu alian parabolon: Estis viro dommastro, kiu plantis vinbergxardenon, kaj cxirkauxmetis plektobarilon, kaj fosis en gxi vinpremejon, kaj konstruis turon, kaj luigis gxin al kultivistoj, kaj forvojagxis.
Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
34 Kaj kiam alproksimigxis la sezono de fruktoj, li sendis siajn sklavojn al la kultivistoj, por ricevi siajn fruktojn.
And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
35 Kaj la kultivistoj, kaptinte liajn sklavojn, skurgxis unu, kaj mortigis alian, kaj sxtonbatis alian.
And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
36 Li sendis ankoraux aliajn sklavojn, pli multajn ol la unuaj; kaj ili faris al ili tiel same.
Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
37 Sed poste li sendis al ili sian filon, dirante: Ili respektos mian filon.
But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
38 Sed la kultivistoj, vidante la filon, diris inter si: Cxi tiu estas la heredonto; venu, ni lin mortigu, kaj prenu lian heredajxon.
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
39 Kaj ili kaptis lin, eljxetis lin el la vinberejo, kaj mortigis lin.
And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
40 Kiam do venos la sinjoro de la vinberejo, kion li faros al tiuj kultivistoj?
When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
41 Ili diris al li: Tiujn malbonulojn li mizere pereigos, kaj li luigos la vinberejon al aliaj kultivistoj, kiuj donos al li la fruktojn en iliaj sezonoj.
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
42 Jesuo diris al ili: Cxu vi neniam legis en la Skriboj:
Sxtono, kiun malsxatis la konstruantoj, Farigxis sxtono bazangula: De la Eternulo cxi tio farigxis, Kaj gxi estas miraklo en niaj okuloj?
Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
43 Tial mi diras al vi: La regno de Dio estos prenita for de vi, kaj estos donita al nacio, kiu liveros gxiajn fruktojn.
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
44 Kaj kiu falas sur tiun sxtonon, tiu rompigxos; sed sur kiun gxi falos, gxi tiun polvigos.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
45 Kaj la cxefpastroj kaj la Fariseoj, auxdinte liajn parabolojn, komprenis, ke li parolas pri ili.
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
46 Kaj celante kapti lin, ili timis la popolon, cxar oni opiniis lin profeto.
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.

Cxapitro 22

1 Kaj respondante, Jesuo denove parolis al ili parabole, dirante:
And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
2 La regno de la cxielo similas al unu regxo, kiu faris edzigxan feston por sia filo,
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
3 kaj sendis siajn sklavojn, por voki la invititojn al la edzigxa festo; kaj ili ne volis veni.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
4 Poste li sendis aliajn sklavojn, dirante: Diru al la invititoj: Jen mi preparis la mangxon; miaj bovoj kaj miaj grasigitaj brutoj estas bucxitaj, kaj cxio estas preta; venu al la edzigxa festo.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
5 Sed ili malatentis, kaj foriris, unu al sia bieno, alia al sia komercado;
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
6 kaj la ceteraj, kaptinte liajn sklavojn, perfortis kaj mortigis ilin.
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
7 Kaj la regxo koleris; kaj sendinte siajn armeojn, li pereigis tiujn mortigintojn kaj bruligis ilian urbon.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
8 Tiam li diris al siaj sklavoj: La edzigxa festo estas preta, sed la invititoj ne estis indaj.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
9 Iru do al la disirejoj de la vojoj, kaj cxiujn, kiujn vi trovos, invitu al la edzigxa festo.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
10 Kaj tiuj sklavoj, elirinte sur la vojojn, kunvenigis cxiujn, kiujn ili trovis, malbonajn kaj bonajn; kaj la edzigxa festo plenigxis de gastoj.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
11 Sed la regxo, enveninte por rigardi la gastojn, tie vidis viron, kiu ne havis sur si edzigxofestan veston;
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
12 kaj li diris al li: Amiko, kiel vi envenis cxi tien, ne havante edzigxofestan veston? Kaj li silentadis.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
13 Tiam la regxo diris al siaj servantoj: Ligu lin mane kaj piede, kaj eljxetu lin en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth.
14 Cxar multaj estas vokitaj, sed malmultaj estas elektitaj.
For many are called, but few are chosen.
15 Tiam iris la Fariseoj, kaj konsiligxis, kiel ili povos impliki lin per interparolado.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
16 Kaj ili sendis al li siajn discxiplojn kun la Herodanoj, por diri: Majstro, ni scias, ke vi estas verama, kaj instruas laux vero la vojon de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; cxar vi ne favoras la personon de homoj.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
17 Diru do al ni, kiel sxajnas al vi? cxu konvenas doni tributon al Cezaro, aux ne?
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
18 Sed Jesuo, sciante ilian ruzecon, diris: Kial vi min provas, hipokrituloj?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
19 Montru al mi la tributan moneron. Kaj ili alportis al li denaron.
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
20 Kaj li diris al ili: Kies estas cxi tiu bildo kaj la surskribajxo?
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
21 Ili diris al li: De Cezaro. Tiam li diris al ili: Redonu do al Cezaro la proprajxon de Cezaro, kaj al Dio la proprajxon de Dio.
They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.
22 Kaj auxdinte, ili miris, kaj lin lasis kaj foriris.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
23 En tiu sama tago alvenis al li Sadukeoj, kiuj diras, ke ne estas relevigxo; kaj ili demandis lin, dirante:
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
24 Majstro, Moseo diris: Se iu mortas, ne havante infanojn, lia frato edzigxu kun lia edzino kaj naskigu idaron al sia frato.
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
25 Estis cxe ni sep fratoj; kaj la unua edzigxis kaj mortis, kaj ne havante idaron, lasis sian edzinon al sia frato;
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
26 tiel same ankaux la dua, kaj la tria, gxis la sepa.
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
27 Kaj post cxiuj la virino mortis.
And last of all the woman died also.
28 En la relevigxo do, por kiu el la sep sxi estos edzino? cxar cxiuj sxin havis.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
29 Sed Jesuo responde diris: Vi eraras, ne sciante la Skribojn, nek la potencon de Dio.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
30 Cxar en la relevigxo oni nek edzigxas nek edzinigxas, sed estas kiel angxeloj en la cxielo.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
31 Sed pri la relevigxo el la mortintoj, cxu vi ne legis tion, kio estis dirita al vi de Dio, nome:
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
32 Mi estas la Dio de Abraham kaj la Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob? Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed de la vivantoj.
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
33 Kaj kiam la homamaso tion auxdis, ili miregis pro lia instruado.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
34 Sed la Fariseoj, auxdinte, ke li silentigis la Sadukeojn, kune kolektigxis.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
35 Kaj unu el ili, legxisto, demandis lin, provante lin:
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
36 Majstro, kiu estas la granda ordono en la legxo?
Master, which is the great commandment in the law?
37 Kaj li diris al li: Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
38 Cxi tiu estas la granda kaj la unua ordono.
This is the first and great commandment.
39 Kaj dua estas simila al gxi: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
40 De cxi tiuj du ordonoj dependas la tuta legxo kaj la profetoj.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
41 Kaj kiam la Fariseoj jam kunvenis, Jesuo ilin demandis,
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
42 dirante: Kion vi pensas pri la Kristo? kies filo li estas? Ili diris al li: De David.
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David.
43 Li diris al ili: Kial do David, en la Spirito, lin nomas Sinjoro, dirante:
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
44 La Eternulo diris al mia Sinjoro: Sidu dekstre de Mi, Gxis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj?
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
45 Se do David nomas lin Sinjoro, kiel li estas lia filo?
If David then call him Lord, how is he his son?
46 Kaj neniu povis respondi unu vorton al li, nek iu post tiu tago plu kuragxis fari al li demandon.
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

Cxapitro 23

1 Tiam parolis Jesuo al la homamasoj kaj al siaj discxiploj, dirante:
Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,
2 La skribistoj kaj la Fariseoj sidas sur la segxo de Moseo:
Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:
3 cxion do, kion ili ordonas al vi, faru kaj observu; sed ne agu laux iliaj faroj, cxar ili ordonas, sed ne faras.
All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.
4 Ili ligas pezajn sxargxojn malfacile porteblajn, kaj metas ilin sur la sxultrojn de homoj; sed ili mem ne volas movi ilin per sia fingro.
For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.
5 Sed cxiujn siajn agojn ili faras, por esti rigardataj de homoj; cxar ili largxigas siajn filakteriojn kaj grandigas la frangxojn de siaj vestoj,
But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
6 kaj amas la cxeflokojn cxe festenoj, kaj la cxefsegxojn en la sinagogoj,
And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,
7 kaj salutojn sur la placoj, kaj esti nomataj de homoj Rabeno.
And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.
8 Sed vi ne estu nomataj Rabeno; cxar unu estas via instruanto, kaj vi cxiuj estas fratoj.
But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.
9 Kaj nomu neniun sur la tero via patro; cxar Unu, kiu estas en la cxielo, estas via Patro.
And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
10 Kaj ne estu nomataj edukantoj; cxar unu, la Kristo, estas via edukanto.
Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.
11 Sed la pli granda el vi estos via servanto.
But he that is greatest among you shall be your servant.
12 Kaj kiu sin plialtigos, tiu estos humiligita; kaj kiu sin humiligos, tiu estos plialtigita.
And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
13 Sed ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi sxlosas la regnon de la cxielo kontraux la homoj; cxar vi mem ne eniras, nek lasas al la enirantoj eniri.
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
14 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi formangxas domojn de vidvinoj, kaj por preteksto vi longe pregxas; tial vi ricevos pli severan kondamnon.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.
15 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi cxirkauxiras maron kaj teron, por varbi unu prozeliton; kaj kiam li tia farigxis, vi lin faras filo de Gehena, duoble kiom vi mem.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.
16 Ve al vi, blindaj gvidantoj! kiuj diras: Se iu jxuras per la sanktejo, tio estas nenio; sed kiu jxuras per la oro de la sanktejo, tiu estas sxuldanto.
Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!
17 Vi malsagxaj kaj blindaj! cxar kio estas pli granda, la oro, aux la sanktejo, kiu sanktigas la oron?
Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?
18 Kaj: Se iu jxuras per la altaro, tio estas nenio; sed kiu jxuras per la ofero, kusxanta sur gxi, tiu estas sxuldanto.
And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
19 Vi blinduloj! cxar kio estas pli granda, la ofero, aux la altaro, kiu sanktigas la oferon?
Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
20 Tiu do, kiu jxuras per la altaro, jxuras per gxi, kaj per cxio, kusxanta sur gxi.
Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
21 Kaj tiu, kiu jxuras per la sanktejo, jxuras per gxi, kaj per Tiu, kiu logxas en gxi.
And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
22 Kaj tiu, kiu jxuras per la cxielo, jxuras per la trono de Dio, kaj per Tiu, kiu sidas sur gxi.
And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.
23 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi pagas dekonajxojn de mento kaj de anizo kaj de kumino, kaj forlasis la pli gravajn aferojn de la legxo: jugxon kaj kompaton kaj fidon. Sed cxi tiujn vi devus fari, kaj la aliajn ne preterlasi.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
24 Vi blindaj gvidantoj! kiuj elkribras la kulon kaj glutas la kamelon.
Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.
25 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi purigas la eksteron de la kaliko kaj de la plado; sed interne ili estas plenaj de rabado kaj malmodereco.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.
26 Vi blinda Fariseo! purigu unue la internon de la kaliko kaj de la plado, por ke ilia ekstero ankaux farigxu pura.
Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.
27 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi similas al tomboj blankigitaj, kiuj ekstere sxajnas belaj, sed interne estas plenaj de ostoj de mortintoj kaj de cxia malpureco.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.
28 Tiel ankaux vi ekstere sxajnas justaj antaux homoj, sed interne vi estas plenaj de hipokriteco kaj maljusteco.
Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.
29 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi konstruas la tombojn de la profetoj kaj ornamas la monumentojn de la justuloj, kaj diras:
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,
30 Se ni vivus en la tagoj de niaj patroj, ni ne partoprenus kun ili en la sango de la profetoj.
And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.
31 Tial vi atestas pri vi mem, ke vi estas filoj de tiuj, kiuj mortigis la profetojn.
Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.
32 Vi do plenigu la mezuron de viaj patroj.
Fill ye up then the measure of your fathers.
33 Serpentoj, vipuridoj! kiel vi povos eviti la jugxon de Gehena?
Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?
34 Jen do mi sendas al vi profetojn kaj sagxulojn kaj skribistojn; iujn el ili vi mortigos kaj krucumos, kaj aliajn el ili vi skurgxos en viaj sinagogoj kaj persekutos de urbo al urbo;
Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:
35 por ke venu sur vin la tuta justa sango elversxita sur la teron, de la sango de la justulo Habel gxis la sango de Zehxarja, filo de Berehxja, kiun vi mortigis inter la sanktejo kaj la altaro.
That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.
36 Vere mi diras al vi: Cxio tio venos sur cxi tiun generacion.
Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.
37 Ho Jerusalem, Jerusalem, kiu mortigas la profetojn, kaj prijxetas per sxtonoj tiujn, kiuj estas senditaj al gxi! kiom ofte mi volis kolekti viajn infanojn, kiel kokino kolektas sian idaron sub la flugilojn, kaj vi ne volis.
O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!
38 Jen via domo estas lasita al vi dezerta.
Behold, your house is left unto you desolate.
39 Cxar mi diras al vi: De nun vi ne vidos min, gxis vi diros: Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo.
For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

Cxapitro 24

1 Kaj Jesuo, elirinte, ekforiris de la templo; kaj liaj discxiploj venis al li, por montri al li la konstruajxojn de la templo.
And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
2 Sed li responde diris al ili: Cxu vi ne vidas cxion tion? vere mi diras al vi: Ne estos lasita cxi tie sxtono sur sxtono, kiu ne estos dejxetita.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
3 Kaj dum ili sidis sur la monto Olivarba, la discxiploj venis aparte al li, dirante: Diru al ni, kiam tio estos? Kaj kio estos la signo de via alesto kaj de la maturigxo de la mondagxo?
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
4 Kaj Jesuo, respondante, diris al ili: Gardu vin, ke neniu vin forlogu.
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
5 Cxar multaj venos en mia nomo, dirante: Mi estas la Kristo; kaj ili forlogos multajn.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
6 Kaj vi auxdos pri militoj kaj famoj de militoj. Zorgu, ke vi ne maltrankviligxu; cxar tio devas okazi; sed ankoraux ne estas la fino.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
7 Cxar levigxos nacio kontraux nacion, kaj regno kontraux regnon; kaj estos malsatoj kaj tertremoj en diversaj lokoj.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
8 Sed cxio tio estas komenco de suferoj.
All these are the beginning of sorrows.
9 Tiam oni transdonos vin al afliktado, kaj mortigos vin; kaj vi estos malamataj de cxiuj nacioj pro mia nomo.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
10 Tiam multaj ofendigxos, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
11 Kaj multaj falsaj profetoj levigxos, kaj forlogos multajn.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
12 Kaj pro la multobligo de maljusteco, la amo de la plimulto malvarmigxos.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
13 Sed kiu persistos gxis la fino, tiu estos savita.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
14 Kaj cxi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al cxiuj nacioj; kaj tiam venos la fino.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
15 Kiam do vi vidos la abomenindajxon de dezerteco, pri kiu estas dirite de la profeto Daniel, starantan sur la sankta loko (la leganto komprenu),
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
16 tiam tiuj, kiuj estas en Judujo, forkuru al la montoj;
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
17 kiu estas sur la tegmento, tiu ne malsupreniru, por preni ion el sia domo;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
18 kaj kiu estas sur la kampo, tiu ne revenu, por preni sian mantelon.
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
19 Sed ve al la gravedulinoj kaj al la sucxigantinoj en tiuj tagoj!
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
20 Kaj pregxu, ke via forkurado ne estu en vintro nek en sabato;
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
21 cxar tiam estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo gxis nun, nek iam estos.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
22 Kaj se tiuj tagoj ne estus mallongigitaj, neniu karno estus savita; sed pro la elektitoj tiuj tagoj estos mallongigitaj.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
23 Tiam se iu diros al vi: Jen cxi tie la Kristo, aux: Tie; ne kredu;
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
24 cxar levigxos falsaj kristoj kaj falsaj profetoj kaj faros grandajn signojn kaj miraklojn, tiel ke ili forlogus, se eble, ecx la elektitojn.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
25 Jen mi antauxdiris al vi.
Behold, I have told you before.
26 Se oni do diros al vi: Jen li estas en la dezerto; ne eliru; aux: Jen li estas en sekretaj cxambroj; ne kredu.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
27 Cxar kiel la fulmo venas el la oriento kaj montrigxas gxis la okcidento, tiel ankaux estos la alesto de la Filo de homo.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
28 Kie ajn estos la kadavro, tien kolektigxos la agloj.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
29 Sed tuj post la aflikto de tiuj tagoj la suno mallumigxos, kaj la luno ne donos sian lumon, kaj la steloj falos el la cxielo, kaj la potencoj de la cxielo sxanceligxos;
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
30 kaj tiam aperos sur la cxielo la signo de la Filo de homo, kaj tiam ploros cxiuj gentoj de la tero, kaj oni vidos la Filon de homo, venantan en la nuboj de la cxielo kun potenco kaj granda gloro.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
31 Kaj li elsendos siajn angxelojn kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo gxis limo de la cxielo.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
32 De la figarbo lernu gxian parabolon: kiam gxia brancxo jam moligxis kaj aperigas foliojn, tiam vi scias, ke la somero estas proksima;
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
33 tiel same vi, kiam vi vidos cxion tion, tiam sciu, ke li estas proksima, cxe la pordoj.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
34 Vere mi diras al vi: Cxi tiu generacio ne forpasos, gxis cxio tio plenumigxos.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
35 La cxielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
36 Sed pri tiu tago kaj la horo scias neniu, ecx ne la angxeloj de la cxielo, nek la Filo, sed la Patro sola.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
37 Sed kiel la tagoj de Noa, tiel estos la alesto de la Filo de homo.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
38 Cxar kiel dum la tagoj, kiuj estis antaux la diluvo, oni mangxis kaj trinkis, edzigxis kaj edzinigxis, gxis la tago, kiam Noa eniris en la arkeon,
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
39 kaj oni ne eksciis, gxis la diluvo venis kaj forprenis cxiujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo.
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
40 Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita;
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
41 du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
42 Tial viglu; cxar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
43 Sed sciu tion, ke se la dommastro scius, en kiu gardoparto venos la sxtelisto, li viglus kaj ne lasus sian domon trafosigxi.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
44 Tial vi ankaux estu pretaj; cxar en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
45 Kiu do estas la fidela kaj prudenta servisto, kiun la sinjoro starigis super siajn domanojn, por doni al ili nutrajxon gxustatempe?
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
46 Felicxa estas tiu servisto, kiun lia sinjoro, veninte, trovos tiel faranta.
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
47 Vere mi diras al vi, ke super sian tutan havon li starigos lin.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
48 Sed se tiu malbona servisto diros en sia koro: Mia sinjoro malfruas;
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
49 kaj komencos bati siajn kunservistojn, kaj mangxi kaj trinki kun la drinkuloj,
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
50 la sinjoro de tiu servisto venos en tago, kiam li ne atendas, kaj en horo, kiam li ne scias,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
51 kaj distrancxos lin, kaj difinos lian parton kun la hipokrituloj; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Cxapitro 25

1 Tiam la regno de la cxielo estos komparata al dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fiancxo.
Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
2 Kaj kvin el ili estis malprudentaj, kaj kvin estis prudentaj.
And five of them were wise, and five were foolish.
3 La malprudentaj, prenante la lampojn, ne prenis oleon kun si;
They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
4 sed la prudentaj prenis oleon en la vazoj kun siaj lampoj.
But the wise took oil in their vessels with their lamps.
5 Kaj kiam la fiancxo malfruis, ili cxiuj malviglis kaj dormis.
While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
6 Sed je la noktomezo estis ekkrio: Jen la fiancxo! eliru al li renkonte.
And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
7 Tiam cxiuj tiuj virgulinoj levigxis, kaj ordigis siajn lampojn.
Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
8 Kaj la malprudentaj diris al la prudentaj: Donu al ni el via oleo, cxar niaj lampoj estingigxas.
And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
9 Sed la prudentaj respondis, dirante: Eble ne estos suficxe por ni kaj vi; iru prefere al la vendistoj, kaj acxetu por vi mem.
But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
10 Kaj dum ili iris, por acxeti, alvenis la fiancxo; kaj tiuj, kiuj estis pretaj, eniris kun li al la edzigxa festo, kaj la pordo estis fermita.
And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
11 Poste venis ankaux la ceteraj virgulinoj, dirante: Sinjoro, sinjoro, malfermu al ni.
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
12 Sed li responde diris: Vere mi diras al vi: Mi vin ne konas.
But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
13 Tial viglu, cxar vi ne scias la tagon nek la horon.
Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.
14 Cxar tiel estas, kvazaux viro, forvojagxonte, alvokis siajn servistojn, kaj komisiis al ili siajn posedajxojn.
For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
15 Kaj al unu li donis kvin talantojn, al alia du, al alia unu; al cxiu laux lia kapableco; kaj li tuj forvojagxis.
And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.
16 Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, iris kaj negocadis per ili, kaj gajnis pluajn kvin talantojn.
Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
17 Tiel same ankaux tiu, kiu ricevis la du, gajnis pluajn du.
And likewise he that had received two, he also gained other two.
18 Sed tiu, kiu ricevis la unu, foriris kaj fosis en la tero, kaj kasxis la monon de sia sinjoro.
But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
19 Kaj post longa tempo la sinjoro de tiuj servistoj venis, kaj faris kun ili kalkulon.
After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.
20 Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, venis kaj alportis pluajn kvin talantojn, dirante: Sinjoro, vi komisiis al mi kvin talantojn; jen mi gajnis pluajn kvin talantojn.
And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
21 Lia sinjoro diris al li: Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la gxojon de via sinjoro.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
22 Kaj venis ankaux tiu, kiu ricevis la du talantojn, kaj diris: Sinjoro, vi komisiis al mi du talantojn; jen mi gajnis pluajn du talantojn.
He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.
23 Lia sinjoro diris al li: Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la gxojon de via sinjoro.
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
24 Kaj venis ankaux tiu, kiu ricevis la unu talanton, kaj diris: Sinjoro, mi sciis, ke vi estas severa homo, rikoltanta, kie vi ne semis, kaj kolektanta, kie vi ne dissxutis;
Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
25 kaj mi timis, kaj foriris, kaj kasxis vian talanton en la tero; jen vi havas vian proprajxon.
And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
26 Sed lia sinjoro responde diris al li: Vi malbona kaj mallaborema servisto, vi sciis, ke mi rikoltas, kie mi ne semis, kaj kolektas, kie mi ne dissxutis;
His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
27 pro tio vi devus doni mian monon al la bankistoj, kaj veninte, mi ricevus mian proprajxon kun procento.
Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
28 Forprenu de li do la talanton, kaj donu gxin al tiu, kiu havas la dek talantojn.
Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
29 Cxar al cxiu, kiu havas, estos donite, kaj li havos abundegon; sed for de tiu, kiu ne havas, ecx tio, kion li havas, estos prenita.
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
30 Kaj eljxetu la senutilan serviston en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
31 Sed kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj cxiuj angxeloj kun li, tiam li sidos sur la trono de sia gloro;
When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
32 kaj antaux li kolektigxos cxiuj nacioj, kaj li apartigos ilin unu de alia, kiel pasxtisto apartigas la sxafojn for de la kaproj;
And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
33 kaj li starigos la sxafojn dekstre de li, kaj la kaprojn maldekstre.
And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
34 Tiam diros la Regxo al tiuj, kiuj staras dekstre de li: Venu, vi benataj de mia Patro, heredu la regnon preparitan por vi de post la komenco de la mondo;
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
35 cxar mi malsatis, kaj vi donis al mi mangxi; mi soifis, kaj vi donis al mi trinki; mi estis fremda, kaj vi gastigis min;
For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
36 nuda, kaj vi vestis min; mi malsanis, kaj vi vizitis min; mi estis en malliberejo, kaj vi venis al mi.
Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
37 Tiam respondos al li la justuloj, dirante: Sinjoro, kiam ni vin vidis malsata, kaj vin satigis? aux soifanta, kaj trinkigis vin?
Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?
38 Kaj kiam ni vidis vin fremda kaj gastigis vin? aux nuda, kaj vin vestis?
When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
39 Kaj kiam ni vidis vin malsana aux en malliberejo, kaj venis al vi?
Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
40 Kaj la Regxo respondos kaj diros al ili: Vere mi diras al vi: Kiom vi faris al unu el cxi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi.
And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
41 Tiam li diros al tiuj, kiuj staras maldekstre: For de mi, vi malbenitaj, en la eternan fajron, kiu estas preparita por la diablo kaj liaj angxeloj;
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
42 cxar mi malsatis, kaj vi ne donis al mi mangxi; mi soifis, kaj vi ne donis al mi trinki;
For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
43 mi estis fremda, kaj vi ne gastigis min; nuda, kaj vi ne vestis min; malsana kaj en malliberejo, kaj vi ne vizitis min.
I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
44 Tiam ili ankaux respondos, dirante: Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata, aux soifanta, aux fremda, aux nuda, aux malsana, aux en malliberejo, kaj ne servis al vi?
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
45 Tiam li respondos al ili, dirante: Vere mi diras al vi: Kiom vi ne faris al unu el cxi tiuj la plej malgrandaj, tiom vi ne faris al mi.
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.
46 Kaj cxi tiuj foriros en eternan punon, sed la justuloj en eternan vivon.
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

Cxapitro 26

1 Kaj kiam Jesuo finis cxiujn tiujn vortojn, li diris al siaj discxiploj:
And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
2 Vi scias, ke post du tagoj okazos la Pasko, kaj la Filo de homo estos transdonita, por esti krucumita.
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
3 Tiam kunvenis la cxefpastroj kaj la pliagxuloj de la popolo, en la korto de la cxefpastro, kies nomo estis Kajafas;
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
4 kaj ili konsiligxis, por ke ili povu per ruzo kapti Jesuon, por mortigi lin.
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
5 Sed ili diris: Ne dum la festo, por ke ne levigxu tumulto cxe la popolo.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
6 Kaj kiam Jesuo estis en Betania, en la domo de Simon, leprulo,
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
7 venis al li virino, havanta alabastran vazon de multekosta sxmirajxo, kaj sxi versxis gxin sur lian kapon, dum li sidis cxe mangxo.
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
8 Sed kiam la discxiploj tion vidis, ili indignis, dirante:
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
9 Por kio estas cxi tiu malsxparo? Cxar cxi tiun sxmirajxon oni povus vendi por granda prezo, kaj doni al malricxuloj.
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
10 Sed Jesuo, tion sciante, diris al ili: Kial vi gxenas la virinon? sxi faris bonan faron al mi.
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
11 Cxar la malricxulojn vi cxiam havas kun vi, sed min vi ne cxiam havas.
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
12 Cxar versxante cxi tiun sxmirajxon sur mian korpon, sxi tion faris por mia entombigo.
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
13 Vere mi diras al vi: Kie ajn estos predikata cxi tiu evangelio en la tuta mondo, tio ankaux, kion faris cxi tiu virino, estos priparolata, por memorajxo de sxi.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
14 Tiam unu el la dek du, nomata Judas Iskariota, iris al la cxefpastroj,
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
15 kaj diris: Kion vi volas doni al mi, se mi lin transdonos al vi? Kaj ili pesis por li tridek argxentajn monerojn.
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
16 Kaj de tiam li sercxis okazon, por transdoni lin.
And from that time he sought opportunity to betray him.
17 Kaj en la unua tago de macoj la discxiploj venis al Jesuo, dirante: Kie vi volas, ke ni pretigu por vi, por mangxi la Paskon?
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
18 Kaj li diris: Iru en la urbon al trovotulo, kaj diru al li: La Majstro diras: Mia tempo estas proksima; mi faros la Paskon cxe vi, kun miaj discxiploj.
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
19 Kaj la discxiploj faris, kiel Jesuo ordonis al ili, kaj ili pretigis la Paskon.
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
20 Kaj kiam vesperigxis, li sidis cxe mangxo kun la dek du discxiploj;
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
21 kaj dum ili mangxis, li diris: Vere mi diras al vi, ke unu el vi perfidos min.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
22 Kaj ili tre malgxojis, kaj cxiu komencis diri al li: Sinjoro, cxu eble mi?
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
23 Kaj li respondis kaj diris: Tiu, kiu trempis kun mi la manon en la pladon, perfidos min.
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
24 La Filo de homo iros, kiel estas skribite pri li; sed ve al tiu viro, de kiu la Filo de homo estos perfidita! se tiu homo ne estus naskita, estus bone por li.
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
25 Kaj Judas, kiu estis lin perfidonta, responde diris: Cxu eble mi, rabeno? Li diris al li: Vi diris.
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
26 Kaj dum ili mangxis, Jesuo prenis panon, kaj beninte, dispecigis gxin kaj donis al la discxiploj, kaj diris: Prenu, mangxu; cxi tio estas mia korpo.
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
27 Kaj li prenis kalikon, kaj doninte dankon, donis al ili, dirante: Vi cxiuj trinku el gxi;
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
28 cxar cxi tio estas mia sango de la interligo, kiu estas elversxata por multaj, por la pardonado de pekoj.
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
29 Sed mi diras al vi: De nun mi ne trinkos el cxi tiu frukto de la vinberarbo, gxis tiu tago, kiam mi trinkos gxin novan kun vi en la regno de mia Patro.
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
30 Kaj kantinte himnon, ili foriris al la monto Olivarba.
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
31 Tiam diris Jesuo al ili: Vi cxiuj ofendigxos pro mi dum cxi tiu nokto; cxar estas skribite: Mi frapos la pasxtiston, kaj la sxafoj de la grego diskuros.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
32 Tamen, post mia relevigxo mi iros antaux vi en Galileon.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
33 Sed Petro responde diris al li: Ecx se cxiuj ofendigxos pro vi, mi neniam ofendigxos.
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
34 Jesuo diris al li: Vere mi diras al vi, ke en cxi tiu nokto, antaux ol krios koko, vi trifoje malkonfesos min.
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
35 Petro diris al li: Ecx se mi devos morti kun vi, mi neniel vin malkonfesos. Tiel same diris cxiuj discxiploj.
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
36 Tiam venis Jesuo kun ili al loko nomata Getsemane, kaj diris al siaj discxiploj: Sidigxu cxi tie, dum mi iros tien, por pregxi.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
37 Kaj li prenis kun si Petron kaj la du filojn de Zebedeo, kaj komencis malgxoji kaj maltrankviligxi.
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
38 Tiam li diris al ili: Tre malgxoja estas mia animo, ecx gxis morto; restu cxi tie, kaj viglu kun mi.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
39 Kaj irinte iom antauxen, li falis sur sian vizagxon, pregxante, kaj dirante: Ho mia Patro, se povas esti, cxi tiu kaliko pasu for de mi; tamen ne kiel mi volas, sed kiel Vi volas.
And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
40 Kaj li venis al la discxiploj kaj trovis ilin dormantaj, kaj diris al Petro: Cxu vi do ne havis forton vigli kun mi ecx unu horon?
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
41 Viglu kaj pregxu, por ke vi ne eniru en tenton; la spirito ja estas fervora, sed la karno estas malforta.
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
42 Denove la duan fojon foririnte, li pregxis, dirante: Ho mia Patro, se cxi tio ne povos forpasi, krom se mi trinkos gxin, Via volo plenumigxu.
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
43 Kaj denove reveninte, li trovis ilin dormantaj, cxar iliaj okuloj pezigxis.
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
44 Kaj li denove lasis ilin kaj foriris, kaj la trian fojon pregxis, denove dirante la samajn vortojn.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
45 Tiam li venis al la discxiploj, kaj diris al ili: Dormu nun kaj ripozu: jen la horo alproksimigxis, kaj la Filo de homo estas perfidata en la manojn de pekuloj.
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
46 Levigxu, ni iru; jen mia perfidanto alproksimigxas.
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
47 Kaj dum li ankoraux parolis, jen venis Judas, unu el la dek du; kaj kun li granda homamaso kun glavoj kaj bastonoj venis de la cxefpastroj kaj pliagxuloj de la popolo.
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
48 Kaj lia perfidanto jam arangxis kun ili signon, dirante: Kiun mi kisos, tiu estas li; kaptu lin.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
49 Kaj tuj veninte al Jesuo, li diris: Saluton, Rabeno; kaj kisis lin.
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
50 Kaj Jesuo diris al li: Amiko, por kio vi venis? Tiam ili venis, kaj metis manojn sur Jesuon kaj arestis lin.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him.
51 Kaj jen unu el tiuj, kiuj estis kun Jesuo, etendis sian manon kaj eltiris sian glavon, kaj frapis la sklavon de la cxefpastro, kaj detrancxis lian orelon.
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
52 Tiam diris Jesuo al li: Remetu vian glavon en gxian ingon; cxar cxiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
53 Cxu vi do supozas, ke mi ne povas alvoki mian Patron, kaj Li tuj liveros al mi pli ol dek du legiojn da angxeloj?
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
54 Sed kiel plenumigxus la Skriboj, ke tiel devas okazi?
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
55 En tiu horo Jesuo diris al la homamasoj: Cxu vi elvenis kvazaux kontraux rabiston, kun glavoj kaj bastonoj, por kapti min? Cxiutage mi sidis en la templo, instruante, kaj vi ne arestis min.
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
56 Sed cxio tio okazis, por ke plenumigxu la Skriboj de la profetoj. Tiam cxiuj discxiploj forlasis lin kaj forkuris.
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
57 Kaj la arestintoj de Jesuo forkondukis lin al la domo de la cxefpastro Kajafas, kie jam kolektigxis la skribistoj kaj pliagxuloj.
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
58 Sed Petro malproksime sekvis lin gxis la korto de la cxefpastro, kaj eniris, kaj sidis kun la subuloj, por vidi la finon.
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
59 Kaj la cxefpastroj kaj la tuta sinedrio sercxis malveran ateston kontraux Jesuo, por ke ili povu lin mortigi;
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
60 kaj ne trovis, kvankam multaj malveraj atestantoj venis. Sed poste venis du, kaj diris:
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
61 Cxi tiu diris: Mi povas detrui la sanktejon de Dio, kaj rekonstrui gxin en la dauxro de tri tagoj.
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
62 Kaj la cxefpastro starigxis, kaj diris al li: Cxu vi respondas nenion? kion atestas cxi tiuj kontraux vi?
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
63 Sed Jesuo silentadis. Kaj la cxefpastro diris al li: Mi jxurligas vin per Dio la vivanta, ke vi diru al ni, cxu vi estas la Kristo, la Filo de Dio.
But Jesus held his peace, And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
64 Jesuo diris al li: Vi diris; tamen mi diras al vi: Poste vi vidos la Filon de homo, sidantan cxe la dekstra mano de la Potenco, kaj venantan sur la nuboj de la cxielo.
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
65 Tiam la cxefpastro dissxiris siajn vestojn, dirante: Li blasfemis; por kio ni plu bezonas atestantojn? jen nun vi auxdis la blasfemon:
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
66 kion vi opinias? Ili respondis kaj diris: Li estas kondamninda al morto.
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
67 Tiam oni kracxis sur lian vizagxon kaj vangofrapis lin, kaj iuj frapis lin per la manplatoj,
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
68 dirante: Profetu al ni, ho Kristo, kiu vin frapis?
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
69 Kaj Petro sidis ekstere sur la korto; kaj venis al li unu servantino, dirante: Vi ankaux estis kun Jesuo, la Galileano.
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
70 Sed li malkonfesis antaux ili cxiuj, dirante: Mi ne scias, kion vi diras.
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
71 Kaj post kiam li eliris en la vestiblon, alia vidis lin, kaj diris al la cxeestantoj: Cxi tiu estis ankaux kun Jesuo, la Nazaretano.
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
72 Kaj denove li malkonfesis kun jxuro: Mi ne konas tiun homon.
And again he denied with an oath, I do not know the man.
73 Kaj post iom da tempo la apudstarantoj venis, kaj diris al Petro: Vere vi ankaux estas el ili, cxar via parolmaniero malkasxas vin.
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
74 Tiam li komencis malbeni kaj jxuri: Mi ne konas tiun homon. Kaj tuj koko kriis.
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
75 Kaj Petro rememoris la vorton, kiun Jesuo parolis: Antaux ol krios koko, vi trifoje malkonfesos min. Kaj li eliris, kaj maldolcxe ploris.
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.

Cxapitro 27

1 Kaj kiam venis la mateno, cxiuj cxefpastroj kaj pliagxuloj de la popolo konsiligxis kontraux Jesuo, por mortigi lin;
When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:
2 kaj ili ligis lin, kaj forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato, la provincestro.
And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.
3 Tiam Judas, lia perfidinto, vidinte, ke li estas kondamnita, pentis, kaj reportis la tridek argxentajn monerojn al la cxefpastroj kaj la pliagxuloj,
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
4 dirante: Mi pekis, perfidante senkulpan sangon. Sed ili diris: Kiel tio koncernas nin? vi zorgu pri tio.
Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.
5 Kaj li jxetis la argxentajn monerojn en la sanktejon, kaj eliris; kaj foririnte, pendigis sin.
And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.
6 Kaj la cxefpastroj prenis la argxentajn monerojn, kaj diris: Ne konvenas meti ilin en la trezorejon, cxar tio estas prezo de sango.
And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.
7 Kaj ili konsiligxis, kaj acxetis per ili la kampon de la potisto, por enterigi fremdulojn.
And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
8 Tial tiu kampo estas nomata Kampo de Sango, ankoraux gxis hodiaux.
Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
9 Tiam plenumigxis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome: Kaj ili prenis la tridek argxentajn monerojn, taksoprezon de tiu, kiu estis taksita, kiujn iuj el la filoj de Izrael taksis;
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;
10 kaj donis ilin por la kampo de la potisto, kiel la Eternulo difinis al mi.
And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.
11 Kaj Jesuo staris antaux la provincestro; kaj la estro demandis lin, dirante: Cxu vi estas la Regxo de la Judoj? Kaj Jesuo diris al li: Vi diras.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.
12 Kaj kiam la cxefpastroj kaj pliagxuloj akuzis lin, li respondis nenion.
And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.
13 Tiam Pilato diris al li: Cxu vi ne auxdas, kiom da aferoj oni atestas kontraux vi?
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
14 Kaj li ne respondis al li ecx unu vorton, tiel ke la provincestro tre forte miris.
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.
15 Sed cxe tiu festo la provincestro kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris.
Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
16 Kaj oni havis tiam faman malliberulon, nomatan Barabas.
And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
17 Kiam do ili kolektigxis, Pilato diris al ili: Kiun vi deziras, ke mi liberigu al vi? cxu Barabason, aux Jesuon, nomatan Kristo?
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
18 Cxar li sciis, ke pro envio ili transdonis lin.
For he knew that for envy they had delivered him.
19 Kaj dum li sidis sur la tribunala segxo, lia edzino sendis al li, por diri: Nenion havu kun tiu justulo, cxar mi suferis multe hodiaux en songxo kauxze de li.
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
20 Kaj la cxefpastroj kaj pliagxuloj decidigis la homamason postuli Barabason kaj pereigi Jesuon.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.
21 Sed la provincestro responde diris al ili: Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al vi? Kaj ili diris: Barabason.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.
22 Pilato diris al ili: Kion do mi faros al Jesuo, nomata Kristo? Cxiuj diris: Li estu krucumita.
Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.
23 Kaj li diris: Kial? kian malbonon li faris? Sed ili des pli ekkriis, dirante: Li estu krucumita.
And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
24 Tial Pilato, vidante, ke neniel prosperas al li, sed ke kontrauxe tumulto levigxas, prenis akvon kaj lavis siajn manojn antaux la homamaso, dirante: Mi estas senkulpa pri la sango de tiu justulo: vi zorgu pri gxi.
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
25 Kaj la tuta popolo responde diris: Lia sango estu sur ni kaj sur niaj infanoj.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
26 Tiam li liberigis al ili Barabason; sed skurgxinte Jesuon, li transdonis lin, por esti krucumita.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
27 Tiam la soldatoj de la provincestro, kondukinte Jesuon en la palacon, kolektis al li la tutan kohorton.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
28 Kaj ili senvestigis lin, kaj surmetis al li skarlatan mantelon.
And they stripped him, and put on him a scarlet robe.
29 Kaj ili plektis kronon el dornoj kaj metis gxin sur lian kapon, kaj metis kanon en lian dekstran manon; kaj ili genuis antaux li, kaj mokis lin, dirante: Saluton, Regxo de la Judoj!
And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!
30 Kaj ili kracxis sur lin, kaj prenis la kanon kaj frapis lian kapon.
And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.
31 Kaj mokinte lin, ili demetis de li la mantelon, kaj surmetis al li liajn proprajn vestojn, kaj forkondukis lin, por krucumi lin.
And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.
32 Kaj elirinte, ili trovis viron Kirenanon, nomatan Simon; tiun ili devigis, ke li portu lian krucon.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.
33 Kaj veninte al loko nomata Golgota, tio estas, Loko de Kranio,
And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,
34 ili donis al li trinki vinon kun galo enmiksita; kaj li gustumis gxin, kaj ne volis trinki.
They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.
35 Kaj krucuminte lin, ili dividis inter si liajn vestojn, jxetante lotojn;
And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
36 kaj ili sidigxis, kaj gardis lin tie.
And sitting down they watched him there;
37 Kaj ili metis super lia kapo lian akuzon, skribitan: CxI TIU ESTAS JESUO, LA REGxO DE LA JUDOJ.
And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
38 Tiam kun li estis krucumitaj du rabistoj, unu dekstre kaj unu maldekstre.
Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.
39 Kaj la preterpasantoj insultis lin, balancante la kapon,
And they that passed by reviled him, wagging their heads,
40 kaj dirante: Vi, kiu detruas la sanktejon kaj rekonstruas gxin en la dauxro de tri tagoj, savu vin. Se vi estas la Filo de Dio, deiru de la kruco.
And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.
41 Tiel same ankaux la cxefpastroj, mokante kun la skribistoj kaj la pliagxuloj, diris:
Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
42 Aliajn li savis; sin mem li ne povas savi. Li ja estas Regxo de Izrael, li nun deiru de la kruco, kaj ni kredos al li.
He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.
43 Li apogis sin al Dio; Tiu savu lin, se Li amas lin; cxar li diris: Mi estas la Filo de Dio.
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.
44 Kaj ankaux la rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun li, tiel same insultis lin.
The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.
45 Kaj de post la sesa horo farigxis mallumo sur la tuta lando gxis la nauxa horo.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
46 Kaj cxirkaux la nauxa horo Jesuo ekkriis per lauxta vocxo, dirante: Eli, Eli, lama sabahxtani? tio estas: Mia Dio, mia Dio, kial Vi forlasis min?
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
47 Kaj iuj el la apudstarantoj, auxdinte tion, diris: Cxi tiu vokas Elijan.
Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.
48 Kaj tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon kaj plenigis gxin per vinagro, kaj metinte gxin sur kanon, donis al li trinki.
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.
49 Kaj la aliaj diris: Lasu; ni vidu, cxu venos Elija, por savi lin.
The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.
50 Kaj Jesuo, denove kriinte per lauxta vocxo, ellasis for la spiriton.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
51 Kaj jen la kurteno de la sanktejo dissxirigxis en du pecojn de supre gxis malsupre; kaj la tero tremis; kaj la rokoj diskrevis;
And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;
52 kaj la tomboj malfermigxis, kaj multaj korpoj de dormantaj sanktuloj levigxis,
And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,
53 kaj elirinte el la tomboj post lia relevigxo, ili eniris en la sanktan urbon kaj aperis al multaj.
And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.
54 Kaj la centestro, kaj tiuj, kiuj estis kun li gardantaj Jesuon, kiam ili vidis la tertremon kaj la okazantajxojn, tre timis, dirante: Vere cxi tiu estis Filo de Dio.
Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.
55 Kaj tie estis multaj virinoj, rigardantaj de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el Galileo, servante al li;
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
56 inter kiuj estis Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Jakobo kaj de Joses, kaj la patrino de la filoj de Zebedeo.
Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children.
57 Kaj kiam vesperigxis, venis ricxulo, nomata Jozef, el Arimateo, kiu mem estis discxiplo de Jesuo:
When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:
58 tiu, irinte al Pilato, petis la korpon de Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni gxin.
He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.
59 Kaj Jozef prenis la korpon, kaj envolvis gxin en pura tolajxo,
And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,
60 kaj metis gxin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan sxtonon al la enirejo de la tombo, kaj foriris.
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.
61 Kaj Maria Magdalena estis tie, kaj la alia Maria, sidantaj apud la tombo.
And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
62 La sekvantan tagon, kiu estas la tago post la Preparado, la cxefpastroj kaj la Fariseoj kolektigxis al Pilato,
Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
63 dirante: Sinjoro, ni ekrememoras, ke tiu trompanto diris, dum li ankoraux vivis: Post tri tagoj mi relevigxos.
Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.
64 Ordonu do, ke oni gardu la tombon gxis la tria tago, por ke liaj discxiploj ne venu kaj ne forsxtelu lin kaj ne diru al la popolo: Li relevigxis el la mortintoj; kaj la lasta trompo estus pli malbona, ol la unua.
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.
65 Pilato diris al ili: Vi havas gardistaron; iru, kaj gardu gxin laux via eblo.
Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.
66 Tial ili foriris kaj gardis la tombon, sigelinte la sxtonon, kune kun gardistaro.
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.

Cxapitro 28

1 Kaj sabate malfrue, kiam eklumis por la unua tago de la semajno, venis Maria Magdalena kaj la alia Maria, por vidi la tombon.
In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
2 Kaj jen okazis granda tertremo; cxar angxelo de la Eternulo malsupreniris el la cxielo, kaj venis kaj derulis la sxtonon, kaj sidigxis sur gxi.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
3 Lia aspekto estis kiel fulmo, kaj lia vestajxo estis blanka, kiel negxo;
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
4 kaj pro timo al li la gardistoj tremis, kaj farigxis kiel malvivuloj.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
5 Kaj la angxelo responde diris al la virinoj: Ne timu; cxar mi scias, ke vi sercxas Jesuon, la krucumitan.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
6 Li ne estas cxi tie; cxar li levigxis, kiel li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kusxis.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
7 Kaj iru rapide, kaj diru al liaj discxiploj: Li levigxis el la mortintoj, kaj jen li iras antaux vi en Galileon; tie vi vidos lin; jen mi sciigis al vi.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
8 Kaj ili rapide foriris de la tombo kun timo kaj granda gxojo, kaj kuris, por sciigi al liaj discxiploj.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
9 Kaj jen Jesuo renkontis ilin, dirante: Saluton. Kaj alveninte, ili ekprenis liajn piedojn kaj adorklinigxis al li.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
10 Tiam Jesuo diris al ili: Ne timu; iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ili min vidos.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
11 Kaj dum ili iris, iuj el la gardistoj venis en la urbon, kaj rakontis al la cxefpastroj cxiujn okazintajxojn.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
12 Kaj kunveninte kun la pliagxuloj, ili konsiligxis kune, kaj ili donis al la soldatoj multe da mono,
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
13 dirante: Diru: Liaj discxiploj venis nokte, kaj forsxtelis lin, dum ni dormis.
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
14 Kaj se la provincestro tion auxdos, ni konvinkos lin, kaj liberigos vin de cxia zorgo.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
15 Kaj ili prenis la monon, kaj faris, kiel ili estis instruitaj; kaj tiu diro disvastigxis inter la Judoj gxis hodiaux.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
16 Sed la dek unu discxiploj iris en Galileon, sur la monton, kiun Jesuo jam difinis al ili.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
17 Kaj kiam ili vidis lin, ili adorklinigxis al li; sed kelkaj dubis.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
18 Kaj Jesuo venis al ili, kaj diris al ili: Estas donita al mi cxia auxtoritato en la cxielo kaj sur la tero.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
19 Iru do kaj discxipligu cxiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito;
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
20 instruante ilin observi cxion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi cxiujn tagojn, gxis la maturigxo de la mondagxo.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto